Styrelsen

Maritimt Forums styrelse verksamhetsåret 2018

Ordförande
Pia Berglund, vice vd, Föreningen Svensk Sjöfart

Vice ordförande
Jonas Forslind, Branschsekreterare, Seko Sjöfolk
Christine Hanefalk, Branschchef, Sveriges Hamnar

Övriga styrelseledamöter
Claes Berglund, Director Public Affairs & Sustainability, Stena AB
Berit Blomqvist, vd, Sveriges Skeppsmäklareförening
Åsa Burman, verksamhetschef, Lighthouse
Ted Bågfeldt, prefekt, Linnéuniversitet Sjöfartshögskolan
Erik Froste, Rederichef, Trafikverket Färjerederierna

Kontaktuppgifter till styrelsen.

 

Dela med dig: