Maritimt Forum

W3_02_01_1236x554

MARITIMT FORUM – EN INTRESSEFÖRENING FÖR DET MARITIMA KLUSTRET

Maritimt Forum (tidigare Sjöfartsforum) är en intresseförening för det nationella maritima klustret med uppgift att driva klustergemensamma frågor för en stark maritim näring.

Maritimt Forum ska arbeta för ökad kunskap om sjöfarten och det svenska maritima klustret samt för goda konkurrensförutsättningar för dess aktörer.

Maritimt Forum ska bidra till att samhällets uppfattning om sjöfarten och maritima verksamheter är tydlig och positiv. Den maritima näringen ska utvecklas och betraktas som en självklar svensk basnäring och det maritima klustret ska vara starkt. Utnyttjande av vattenvägen och sjöfartens andel av Sveriges inrikes transporter ska öka.

Maritimt Forum ska också stimulera till starka nätverk och god samverkan mellan de maritima aktörerna.

Maritimt Forum, tidigare Sjöfartsforum, har funnits sedan 1996 och under åren har vi utvecklat och breddat vår arena. Föreningen är sprungen ur ett tidigare närsjöfartsforum och arbetar idag med alla delar av det maritima klustret. Drygt 100 företags och organisationer är medlemmar i föreningen.

 

 

 

 

 

Bildkälla: Norrköpings hamn
© Copyright 2008-2018. Maritimt Forum, Sweden. All rights reserved.
Dela gärna textmaterial från våra webbsidor men glöm inte att alltid ange källan.

Dela med dig: