Överflyttning av gods

Mer sjöfart, ja tack! – transportköpare om överflyttning av gods från väg till sjö. Ny rapport från Maritimt Forum


Svenska företag ser sjöfart mellan europeiska och svenska hamnar som en lösning för att säkra leveranserna och nå hållbarhetsmål när trängseln på land ökar, järnvägsspåren är överbelastade och det råder brist på chaufförer. Detta säger Joachim Glassell, vd för Maritimt Forum, med anledning av en ny rapport från Maritimt Forum.

Joachim Glassell_foto Leena Tegevi_

I rapporten har närmare ett 20-tal varuägare och transportköpare djupintervjuats om deras inställning till närsjöfarten, det vill säga trafikslingor som knyter ihop svenska inlands- och kusthamnar med europeiska hamnar.

– Även om det är ett mycket positivt resultat i grunden finns det utmaningar som måste mötas. Kunskapen om intermodala närsjöfartslösningar måste förbättras och samverkan måste stärkas mellan transportörer och transportköpare menar Joachim Glassell.

Det finns en utbredd ambition inom både politik och näringsliv att Sverige ska ställa om till ett fossilfritt samhälle och en del av lösningen är att det sker en överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart. Trots det är sjöfartens andel av det totala transportarbetet i Sverige lägre än vad som kan förväntas trots EU:s längsta kuststräcka och seglingsbara insjöar.

– Det finns både en vilja och stor logistisk kompetens om hur en överflyttning av gods en överflyttning av gods från väg till sjö bland transportmarknadens aktörer. Nu behövs en förlösande kraft som förmår att realisera sjöfartens potential! avslutar Joachim Glassell

1-a-71124-01Läs och ladda ner rapporten här:
Mer sjöfart, ja tack! – transportköpare om överflyttning av gods från väg till sjö

Om studien:
Bland företagen återfinns både importörer och exportörer. Det största företaget omsätter 300 miljarder kronor per år medan det minsta omsätter 300 miljoner kronor per år. Företagen är producenter, grossister och detaljister. De representerar traditionellt transporttunga basindustrier såväl som detaljhandel.

Vill du veta mer?
Kontakta Joachim Glassell, vd Maritimt Forum
Telefon: 0704-16 43 45
E-post: joachim.glassell@maritimeforum.se

Dela med dig: