Föreningsstämma

Den 27 mars 2014 ägde Sjöfartsforums föreningsstämma och möte om hur sjöfarten som trafikslag och maritim näring kan stärkas rum i Göteborg

Alla medlemmar hälsades välkomna till Sjöfartsforums föreningsstämma och ett efterföljande möte på Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg.

Eftermiddagen inleddes med Sjöfartsforums föreningsstämma samt kaffe.

Öppet möte om utvecklingen av sjöfarten och den maritima näringen
Efter stämman hölls ett kort öppet möte för anställda i våra medlemsföretag med information och diskussion kring utvecklingen av sjöfarten och den maritima näringen.

Hur kan sjöfarten öka, hur arbetar våra politiker för att det trafikslagsövergripande synsättet ska bli verklighet på alla områden? Hur ser riksdagens näringsutskott på sjöfarten och övrig maritim verksamhet som näring? Har den maritima näringen trängt in och blivit uppmärksammad? Och som krydda – hur ser den stora aktören Schenker på sjöfartens roll i transportkedjan. Hur agerar man internt och externt för den hållbara transportkedjan som bygger på samtliga trafikslag? Gästtalare: Anders Ygeman, (S) ordförande Trafikutskottet, Riksdagen, Hans Rothenberg, (M), ledamot av Näringsutskottet, Bo Hallams, marknadsdirektör, Schenker och David Erixon, politiskt sakkunnig hos infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Eftermiddagen avslutades med en guidad visning av den nya internationella vandringsutställningen ”Out to sea?” och en god buffémiddag och ett maritimt mingel.

Dela med dig: