Program

Program för den Maritima Mötesplatsen 2015 

3va-e-mm-progrMARITIM MÖTESPLATS – avsändare och arena
2015 var Maritim Mötesplats både en avsändare och en arena. Sjöfartsforum och medlemsorganisationerna Föreningen Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar, Sveriges Skeppsmäklareförening, Kungliga Örlogsmannasällskapet, Energigas Sverige, Skärgårdsredarna och Svenskt Marintekniskt Forum arrangerade tillsammans 12 seminarier om sjöfartens viktiga utvecklingsfrågor, både som trafikslag och del i den maritima näringen.

På arenan arrangerades även ett flertal andra aktörer intressanta sjöfartsseminarier.
Plats: Den Maritima Mötesplatsen, Hamngatan 1, Visby (Gotlandsbolagets trädgård)


Ladda ner programmet som pdf? Klicka här.

Måndag 29 juni 2015

09.00 – 09.50  Så bygger vi vägen till fler bostäder och nya transportlösningar Frukostseminarium
Arrangör: KTH, Vattenbussen AB 

10.15 – 11.15  Är den samhällsekonomiska analysen för transporter ”enögd”?
Arrangör: MARITIM MÖTESPLATS – SJÖFARTSFORUM OCH MEDLEMSORGANISATIONER

11.15 – 12.00  Vattenvägen – en underutnyttjad resurs som kräver fri isbrytning
Arrangör: MARITIM MÖTESPLATS – SJÖFARTSFORUM OCH MEDLEMSORGANISATIONER

13.00 – 13.50  Forskningsproppen – vad står på spel?
Arrangör: MARITIM MÖTESPLATS – SJÖFARTSFORUM OCH MEDLEMSORGANISATIONER

14.00 – 14.50  Sjöfarten seglar in i framtiden – men när kommer strategin för vattenvägen?
Arrangör: MARITIM MÖTESPLATS – SJÖFARTSFORUM OCH MEDLEMSORGANISATIONER

15.00 – 16.30  Kan sjöfarten minska bilköerna? Kaffe och frukt
Arrangör: Ostkusthamnar i Samverkan  

17.00 – 19.00  Maritimt Mingel:
Därför måste transportpolitiken vara trafikslagsövergripande 
(inkl förtäring)
Arrangör: MARITIM MÖTESPLATS – SJÖFARTSFORUM OCH MEDLEMSORGANISATIONER

 

Tisdag 30 juni 2015

08.00 – 08.50  Om kärnkraftsindustrins högteknologiska fartyg bidrar till ökad svensk tjänsteexport Frukostseminarium
Arrangör: Svensk Kärnbränslehantering AB

09.00 – 09.50  Framtidens sjöfartsforskning Frukostseminarium
Arrangör: Lighthouse

10.00 – 10.50  Kan myndigheterna bidra till tillväxt?
Arrangör: MARITIM MÖTESPLATS – SJÖFARTSFORUM OCH MEDLEMSORGANISATIONER 

11.00 – 11.50  Utan sjöfart svälter Sverige. Kan vi försvara våra sjöförbindelser och handelsvägar?
Arrangör: MARITIM MÖTESPLATS – SJÖFARTSFORUM OCH MEDLEMSORGANISATIONER

Arrangör: Callenberg Technology Group

1
3.00 – 13.50  Varvsdöd? Inte alls – industriutveckling och arbetstillfällen
Arrangör: MARITIM MÖTESPLATS – SJÖFARTSFORUM OCH MEDLEMSORGANISATIONER
.
14.00 – 14.50  Turismen, vår nya stora exportnäring; vilken roll spelar sjöfarten?
Arrangör: MARITIM MÖTESPLATS – SJÖFARTSFORUM OCH MEDLEMSORGANISATIONER

15.00 – 16.30  
The state of the oceans Kaffe och frukt
Arrangör: World Maritime University

17.00 – 19.00  Maritimt Mingel: 

Sjöfarten och näringsutvecklingen 
(inkl förtäring)
Arrangör: MARITIM MÖTESPLATS – SJÖFARTSFORUM OCH MEDLEMSORGANISATIONER


Onsdag 1 juli 2015

08.00 – 08.50  Filmvisning: ”Mälarsjöfarten – den dolda tillgången”
Arrangör: Handelskammaren Mälardalen

09.00 – 09.50  Havets maritima möjligheter – driver utveckling och tillväxt i bohuslänska kustsamhällen Kaffe och frukt
Arrangör: Svenskt Marintekniskt Forum, Tillväxt Norra Bohuslän

10.00 – 10.50  Svensk sjöfartsnäring 2030 – visioner och förutsättningar för verklig tillväxt?
Arrangör: MARITIM MÖTESPLATS – SJÖFARTSFORUM OCH MEDLEMSORGANISATIONER

11.00 – 11.50  Inlandssjöfarten – det femte trafikslaget – mycket att vinna, men vem tar ansvar för införandet?
Arrangör: MARITIM MÖTESPLATS – SJÖFARTSFORUM OCH MEDLEMSORGANISATIONER

12.00 – 12.50  Filmvisning: ”Mälarsjöfarten – den dolda tillgången”
Arrangör: Handelskammaren Mälardalen

13.00 – 13.50  Flytande naturgas – för renare sjöfart
Arrangör: MARITIM MÖTESPLATS – SJÖFARTSFORUM OCH MEDLEMSORGANISATIONER

14.00 – 14.50  Kan nya regler ge skärgårdstrafiken flyt?
Arrangör: MARITIM MÖTESPLATS – SJÖFARTSFORUM OCH MEDLEMSORGANISATIONER

15.00 – 16.30  Luleå hamn, en garant för Sveriges exportintäkter Kaffe och smörgås
Arrangör: Luleå kommun, Länsstyrelsen Norrbotten, Luleå Hamn, LKAB, Bodens kommun, Sparbanken Nord

17.00 – 19.00 Maritimt mingel:
Sjöfarten och samhällsnyttan 
(inkl förtäring)
Arrangör: MARITIM MÖTESPLATS – SJÖFARTSFORUM OCH MEDLEMSORGANISATIONER

Dela med dig: