”Överförflyttning av gods från väg till sjö – hur kan det bli verklighet?” på Transportforum 2018

Transportforum 2018, som arrangeras av VTI äger rum den 10-11 januari i Linköping.
Dag 1, den 10 januari, under session 13, diskuteras Överförflyttning av gods från väg till sjö – hur kan det bli verklighet?

Är du på plats, välkommen att lyssna på följande talare och presentationer:

 • Förutsättningar för ökad närsjöfart på inlandsvattenvägar i sjöar, skärgårdar och kustområden
  Angelika Treiber, TFK – TransportForsK
 • Svensk sjöfartstrafik – nuläge och framtida möjligheter
  Vendela Santén, Axel Andersson, Christian Finnsgård, Martin Svanberg, SSPA Sweden AB
 • Vattenvägar – en till stor del outnyttjad resurs med stor potential
  Björn Södahl, Södahl & Partners AB; Trafikkontoret, Göteborg
 • Från affärsidé till driftsstart – vad krävs för att komma i gång.
  Kristofer Andrén, Seadvise AB
 • Överflyttning i praktiken – Masshantering med sjötransporter i Norra Djurgårdsstaden
  Maria Mustonen, Ecoloop
 • Överförflyttning av gods från väg till sjö – hur kan det bli verklighet?
  Björn Garberg, Trafikverket

Med reservation för ändringar.

Joachim Glassell, Maritimt Forum, är moderator för session 13.

Se program för Transportforum 2018: https://www.vti.se/sv/transportforum2018/program-2018/

Dela med dig: