”Försenad väg slår mot Stockholms sjötrafik”

2017-11-04, SvD Debatt:

”Försenad väg slår mot Stockholms sjötrafik”
Inom några år är den nya godshamnen Stockholm Norvik färdigbyggd. Den kommer att kunna avlasta vägar och järnvägar i hela landet, men för att det ska bli verklighet behövs Tvärförbindelse Södertörn. Staten bör dra sitt strå till stacken, så att den nya vägen kan finansieras fullt ut, skriver företrädare för flera hamnar och kommuner. Läs mer

Källa: SvD Debatt, https://www.svd.se/forsenad-vag-slar-mot-stockholms-sjotrafik

Dela med dig: