Godsvolymerna ökar på Kvarken

2017-10-11, sjofartstidningen.se:

Godsvolymerna ökar på Kvarken
Wasalines passagerar- och godsvolymer ökade det tredje kvartalet – främst märks ökningen på lastbilar. Läs mer

Källa: sjofartstidningen.se; http://www.sjofartstidningen.se/godsvolymerna-okar-pa-kvarken/

Dela med dig: