Regeringen fortsätter sitt arbete med regelförenkling inom sjöfarten

2017-05-18, pressmeddelande från regeringen.se:

Regeringen fortsätter sitt arbete med regelförenkling inom sjöfarten
Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss i syfte att underlätta för sjöfartsnäringen. Läs mer

Källa: pressmeddelande från regeringen.se; http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/05/regeringen-fortsatter-sitt-arbete-med-regelforenkling-inom-sjofarten/

Dela med dig: