Vilka är Riksföreningen Gästhamnar Sverige och vad är på gång hos dem?


FYRA FRÅGOR TILL EN MEDLEM I MARITIMT FORUM

Dick Netterlid, generalsekreterare på Riksföreningen Gästhamnar Sverige:


Vilka är ni, Riksföreningen Gästhamnar Sverige? Hur länge har ni funnits och hur ser er verksamhet ut?

1-a-745-07Riksföreningen Gästhamnar Sverige (RGS) har funnits sedan våren 2002 och denna branschorganisation håller i klassificeringen av gästhamnarna längs den svenska kusten, i sjöarna och kanalerna. Antal medlemshamnar uppgår till ca 430 gästhamnar i Sverige. Utöver klassificeringen av gästhamnarna arbetar RGS som ett stöd för hamnarnas utveckling inom områden som säkerhet, service och miljö i hamnen. Vi arbetar också som ett stöd i den enskilda organisationen eller vid en kommande gästhamnsetablering. Riksföreningen Gästhamnar Sverige rapporterar och samlar in den svenska statistiken från gästhamnarna. Utöver detta så arbetar RGS med att finna forum och etableringar inom ramen för destinationsutveckling samt marknadspositionering både internationellt och nationellt. Med medlemmarnas samlade kunskap och kompetens är vi en samlad aktör i remissarbete och frågeställningar hos beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå.

Vad är på gång hos er just nu och vad är det som engagerar er och RGS-medlemmar?
Vi har väldigt mycket på gång nu, efter en mindre omorganisation, där vi genom en förstärkt organisation finner möjlighet att vara mer aktiva på de arenor som våra medlemmar verkar på. De frågor som engagerar oss nu är arbetet för en sänkt moms på gästhamnaravgiften i boendeanläggningarna, denna målgrupp är den enda som har en högre moms med 25% än övriga boendeanläggningar som ställplatser, stugbyar, hotell, camping, liftanläggningar, vandrarhem m fl där det är 12% moms. Denna fråga påverkar gästhamnarnas möjligheter till att utvecklas och skapa tillväxt. Andra frågor som engagerar oss är arbetet med att bli en aktiv partner inom besöksnäringen. Idag besöks gästhamnarna av ca 1.5 miljoner människor och ca 550 000 båtanlöp årligen. RGS skapar medlemsnytta genom att verka för att stärka den enskilde medlemmen med kunskap och kompetens på områden som utvecklar gästhamnen och dess organisation.

Ni är ny medlem i Maritimt Forum (tidigare Sjöfartsforum) – varför har ni valt att gå med i föreningen?
Vi har valt att gå med i föreningen då vi är övertygade om att med en samlad maritim kraft når vi bättre resultat. Maritimt Forums maritima kluster kan vara ett stöd för en samlad diskussion om regelförändringar, infrastrukturella satsningar och andra näringspolitiska frågor som kan påverka våra medlemmars utveckling och vilja att våga investera för en hållbar ekonomisk utveckling. Genom ett eget engagemang också ge ett stöd till andra inom den maritima näringen. Fritidsbåts-tonnaget är också beroende av öppna vattenvägar.

1-a-745-01Våren är här och vi närmar oss årets båtsäsong – har du något tips att dela med dig av?
Så här under vårtider, där vårkänslorna börjar komma och man längtar ut till kust och sjöar i vårt avlånga land, slog mig tanken på vad en båtägare uttryckte efter att båten hade tagits upp för vinterförvaring: ”Äntligen en dag närmare sjösättning”  Nu är vi där!

För de som längtar till våra kuster, kanaler och sjöar med egen båt, enligt undersökningar är över 2 miljoner svenskar intresserade av båtliv. Ni som inte prövat på detta underbara sätt att koppla av har missat mycket av denna frihet, flora och fauna Sverige erbjuder med sina 66 000 öar och skär, en av världens största skärgård.

 

2-OO-7216-160

Vill du veta mer om Riksföreningen Gästhamnar Sverige?
Besök
www.gasthamnarsverige.se

Dela med dig: