1-a7327-03

Sjöfartsforum byter namn till Maritimt Forum!

1-A7327-01Föreningen Sjöfartsforum har i många år varit en samlande kraft inom det svenska maritima klustret och arbetat för att stärka den svenska maritima näringen. Föreningen byter nu namn och fortsätter det arbetet som Maritimt Forum!

Den 22 mars 2017 hölls föreningsstämma och där fattades beslut om att ändra föreningens namn till Maritimt Forum från Sjöfartsforum. Jämte transporter omfattar det maritima klustret definitionsmässigt även maritim teknologi och tillverkning, serviceföretag, havet som resurs, fritid och turism, forskning och utbildning samt offentlig sektor. Arbetet är klusterövergripande med den maritima strategin och en maritim åtgärdsplan som exempel.

Föreningen identifierar och driver målinriktat frågor av vikt för en samlad näringsutveckling och verkar för ökad kunskap om maritima verksamheter. Vi arbetar för att öka samverkan mellan maritima aktörer och för att bygga starka nätverk. Föreningen skapar arenor för möten och öppnar vägar för dialog och kunskapsutbyte – internt inom näringen såväl som med politiker och beslutsfattare.

Maritimt Forum, tidigare Sjöfartsforum, har funnits sedan 1996 och under åren har vi utvecklat och breddat vår arena. Föreningen är sprungen ur ett tidigare närsjöfartsforum och arbetar idag med alla delar av det maritima klustret.

Samma webbplatsadress och e-postadresser
Adressen till föreningens webbplats ändras inte, utan kommer även fortsättningsvis att vara www.maritimeforum.se. Även e-postadresserna kommer att vara oförändrade.

Om du har några frågor hör gärna av dig på tel 070-416 43 45 eller joachim.glassell@maritimeforum.se

Med vänliga hälsningar,
Joachim Glassell
vd Maritimt Forum

 

 

Dela med dig: