1a-6222-02

Regeringen ska utreda kustsjöfarts- och inlandssjöfartspotentialen – besked på Kustsjöfartskonferensen

Den 16 februari 2016 arrangerades konferensen ”Kustsjöfart– en nödvändig del i framtidens transportsystem” på Aros Congress Center i Västerås. Konferensen var välbesökt. Nedan en sammanfattning från dagen och titta gärna på våra videofilmer från konferensen:
.

Regeringen ska utreda kustsjöfarts- och inlandssjöfartspotentialen
– besked på Kustsjöfartskonferensen

A-6219-14Ja, Sverige behöver kustsjöfarten. Ja, vi behöver utnyttja vattenvägen mycket mer. Och ja, sjöfarten är en potential för Sverige och den ska utredas mer. Det är den korta sammanfattningen från tisdagens Kustsjöfartskonferensen som lockade 140 personer till Aros Congress Center i Västerås. Sjöfartsforum samarrangerade konferensen tillsammans med Länsstyrelsen i Västmanlands län, Mälarhamnar AB, Handelskammaren Mälardalen, Västerås stad och Luleå kommun.

Ett tydligt besked kommunicerades. Statssekreterare Erik Bromander meddelade att regeringens mål är att öka sjöfarten. De vill utveckla den inrikes sjöfarten och kommer denna vecka att ge Trafikverket och Sjöfartsverket i uppdrag att utreda kustsjöfartens (begränsat till trafik mellan svenska hamnar) och inlandssjöfartens utvecklingspotential. Det är mycket glädjande och ett viktigt steg mot att gå från de vackra målformuleringarna till konkret handling. Erik Bromander sa också att regeringen vill se fler svenskflaggade fartyg och att den maritima strategin är ett startskott för flera maritimt relaterade initiativ.

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon talade om målstyrning och om prognosernas begränsning. Hon talade om transportstråk, om styrmedel mellan trafikslagen, om att analysera vad som stoppar en sjöfartsutveckling och att titta på om en miljökompensation för sjöfarten är ett sätt att utjämna kostnadsskillnaderna mellan trafikslagen. Lena efterlyste även nytänkande speditörer inrikade på närsjöfart och pekade på behovet av demoprojekt mm.

Jessica Rosencrantz, vice ordförande i Trafikutskottet, talade om vikten av att se till helheten och om politisk samsyn, t ex om tonnageskatten. Hon var övertygad om att potentialen för sjöfarten är väldigt stor och lyfte fram sjöfartens kapacitet och miljöfördelar i relation till den dyra utbyggnaden av väg och järnväg. Jessica talade också om inlandssjöfarten och citylogistiken som områden där utvecklingspotentialen är stor.

Alla deltagare fick också en god genomgång av hur de internationella godsflödena och de europeiska närsjöfartsflödena fungerar. Jesper Kristensen, CEO på Unifeeder i Danmark, betonade problemet för kustsjöfarten/närsjöfarten – den intra europeiska trafiken. Det är en enorm skillnad mellan hur en lastbilstransport och en fartygstransport mellan europeiska städer/hamnar regleras administrativt och lagmässigt. Systemen ser inte fartygstransporten och lastbilstransporten som likvärdiga inom-europeiska transporter. Jesper Kristensen var mycket tydlig, det krävs ett level-playing field och det krävs att kostnaderna runt hamnanlöpen sjunker. De är för höga. En tredjedel av transportkostnaden är kopplad till ett hamnanlöp och det är, sa Jesper Kristensen, en hemsko för närsjöfarten.

Samtidigt poängterades att fartygstransporten är billigare, säkerheten är högre, containern är flexibel och 45” pallet-wide-containern – anpassad till europapallen – ett redskap för framtiden. Det går att få allt att fungera så att kunden inte upplever någon skillnad att ta lasten från land till sjö – men det krävs lagmässiga ändringar och ett level-playing field.

Under konferensen talade även Anders Wijkman, ordförande Miljömålsberedningen, Christer Ljungberg, vd Trivector AB, Lars Green, Green Consulting Group, kommunalråden Anders Teljebäck och Niklas Nordström samt Henrik Vourinen,vd Luleå Hamn.

Dokumentation
Se foton från konferensen >>
Se videofilmer >>
Se ppt-presentationer >>
Se programmet >>

Arrangörer
Sjöfartsforum, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Mälarhamnar AB, Handelskammaren Mälardalen, Västerås stad och Luleå kommun.

Kustsjöfartskonferensen genomfördes med hjälp av bidrag från Stöd till ideella organisationer, Trafikverket.

logos-160216

Dela med dig: