1-a-5106-6

Minikonferens i samband med Sjöfartsforums föreningsstämma – eftermiddagen 9 mars i Göteborg

Alla anställda på våra medlemsföretag hälsas välkomna till Minikonferens i samband med Sjöfartsforums föreningsstämma – eftermiddagen 9 mars, Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborg

I samband med Sjöfartsforums föreningsstämma anordnas en Minikonferens. Fyra karismatiska talare – tre kända och en, än så länge och i våra kretsar, mindre känd – talar på temat utvecklingen framåt. Temat ansluter till årets pågående arbete med att samordna den maritima näringens gemensamma input till regeringen om viktiga och prioriterade åtgärder för en samlad stark näringsutveckling.

Tema: Att utveckla för framtiden

Egen företagsutveckling och parallellt bygga samhällsnytta och maritim näring
Carl-Johan Hagman, rederichef, Stena AB

Gå sin egen väg och våga satsa
David Kristensen, vd, Northern Offshore Services AB

Bygga ny marknad och spräcka strukturer
Johan Lantz, vd, Avatar Logistics AB

Vikten av målstyrning och Nollvisionen
Anders Lie, trafiksäkerhetsexpert, Trafikverket

Eftermiddagen avslutas med ett mingel med lite mat och dryck. Anmälan mm, se nedan.
För din information har Sjöfartsmuseet även en intressant utställning just nu som heter AMERIKAFEBER Svenska Amerika Linien Göteborg – New York. Titta gärna på den.

Carl-Johan Hagman
A-6219-20rederichef på Stena AB, talar om: Företagsutveckling och att parallellt bygga samhällsnytta och maritim näring.
David Kristensson
A-6219-02pionjär inom offshore wind services och vd på NOS, Northern Offshore Services AB talar under rubriken Gå sin egen väg och våga satsa.
Johan Lantz
A-6219-01vd, Avatar Logistics AB, Sveriges första inlandssjöfartsrederi talar om:Bygga ny marknad och spräcka strukturer.
Anders Lie
A-6219-26professor och specialist trafiksäkerhet, Trafikverket talar om: Vikten av målstyrning och Nollvisionen.

 

Viktig information till alla medlemmar:

Föreningsstämma, 9 mars i Göteborg

A-62-22Sjöfartsforum håller föreningsstämma den 9 mars på Sjöfartsmuseet i Göteborg, dit alla medlemmar hälsas välkomna. Varje medlem har en röst, men både stämman och minikonferensen är öppen för anställda på våra medlemsföretag/organisationer. Är ditt företag/organisation en av våra drygt 100 medlemmar? Se medlemslistan här.

Kallelsen till stämman och stämmohandlingarna skickas till medlemmarnas kontaktpersoner senast två veckor före stämmans genomförande. Efter den formella föreningsstämman hålls en minikonferens. Se ovan.

Tid och plats: onsdagen den 9 mars kl 14.30 – ca 20.00, Sjöfartsmuseet Akvariet, Karl Johansgatan 1-3, Göteborg. Minikonferensen ”Att utveckla för framtiden”, startar ca kl 15.45/16.00. Eftermiddagen avslutas med ett mingel med lite mat och dryck.

Anmälan: Anmäl ditt deltagande till admin@maritimeforum.se. Om du vill delta i mingelmiddagen behöver vi ditt svar senast 2 mars. En person per medlemsföretag/organisation bjuds utan kostnad – övriga representanter från medlemsföretag/organisation betalar 250 kr exkl moms, vilket faktureras. För personer som enbart vill delta på stämman och/eller minikonferensen, men inte minglet, utgår ingen avgift.

Läs gärna årsberättelsen om Sjöfartsforums verksamhet under 2015.

Dela med dig: