1-a-5106-7

Mini-konferens ”Att utveckla för framtiden” med högintressanta talare! Anmäl dig till både mini-konferens och föreningsstämma här

Information till alla Sjöfartsforums medlemmar och anställda i medlemsföretag/organisationer:
Den 9 mars 2016 håller Sjöfartsforum föreningsstämma på Sjöfartsmuseet i Göteborg. Föreningsstämman är ett årligt tillfälle för alla medlemmar att påverka föreningens arbete och inriktning framåt. Varje medlem har en röst, men både stämman och minikonferensen är öppen för anställda på våra medlemsföretag/organisationer.

Är ditt företag/organisation medlem?
Vet du inte om ditt företag/organisation är en av våra drygt 100 medlemmar? Se medlemslistan här.

Kallelsen till stämman och stämmohandlingarna skickas till medlemmarnas kontaktpersoner senast två veckor före stämmans genomförande. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en månad före utannonserad stämmodag.

Efter den formella föreningsstämman följer en minikonferens som sedan avslutas med ett mingel med lite mat och dryck.

Mini-konferens i samband med stämma:

ATT UTVECKLA FÖR FRAMTIDEN

Efter stämmoförhandlingarna arrangeras en minikonferens med temat ”ATT UTVECKLA FÖR FRAMTIDEN”. Temat ansluter till vårens utvecklingsarbete kopplat till den maritima strategin. Talarna är:

Företagsutveckling och att parallellt bygga samhällsnytta och maritim näring
Carl-Johan Hagman, rederichef, Stena AB

Gå sin egen väg och våga satsa
David Kristensson, vd, Northern Offshore Services AB

Bygga ny marknad och spräcka strukturer
Johan Lantz, vd, Avatar Logistics AB

Vikten av målstyrning och Nollvisionen
Anders Lie, specialist trafiksäkerhet, Trafikverket
Konferensen avslutas med ett mingel med lite mat och dryck.


Tid och plats:
onsdagen den 9 mars kl 14.30 – ca 20.00, Sjöfartsmuseet Akvariet, Karl Johansgatan 1-3, Göteborg.

Anmälan: senast 2 mars till admin@maritimeforum.se. En person per medlemsföretag/organisation bjuds utan kostnad – övriga representanter från medlemsföretag/organisation betalar 250 kr exkl moms, vilket faktureras.
Om du bara vill delta i mini-konferensen och inte det efterföljande minglet (mat och dryck) så är det kostnadsfritt. OBS! Ange i din anmälan om du endast anmäler dig till mini-konferensen.

Mycket välkommen!

 

 

Dela med dig: