Den maritima industrin i fokus vid två teknologiseminarier på den Maritima Mötesplatsen. Callenbergs bjuder på lunch.

I år har vi två teknologiseminarier på den Maritima Mötesplatsen och vi lyfter den maritima industrin. Callenberg Technology Group finns på plats och talar under rubriken ”Hur kan den maritima industrin utvecklas, bedriva innovation samt få ökad konkurrenskraft?” Sverige har en livskraftig maritim underleverantörsindustri som jobbar med kunder över hela världen. Innovation är ledordet för ökad konkurrenskraft och hela värdekedjan behövs inom landet. Det finns stora tillväxtmöjligheter om alla aktörer – politik, akademi och näring – arbetar tillsammans.
I anslutning till seminariet bjuder Callenberg även på lunch.

Direkt efter lunchen fortsätter seminariet ”Varvdöd? Inte alls – industriutveckling och arbetstillfällen”. Varv är och fungerar som teknologicentrum där lokal verksamhet genereras och plåtslagare, svetsare, svarvare, elektriker, ingenjörer, inspektörer och en mängd andra kategorier samlas. De är värd för små industrikluster – avgörande för sjöfarten men också för jobb och industriutveckling i Sverige. Man kommer ge exempel på tre varvsverksamheter och vad betyder de för Sverige? – Ett reparationsvarv på östkusten och mitt i storstadsmiljön, – Ett maritimt center i Landskrona och ett nybyggnadsvarv – Swede Ship Marine AB. Hur påverkar varven underleverantörerna? Hur vill politikerna säkerställa maritima industrijobb?

Talare är: Staffan Röberg, vd på Stockholms Reparationsvarv AB, Bo Axelsson, vd Swede Ship Marine AB, Per-Erik Larsson, Director Sales & Spares, Callenbergs Technology Group, Mattias Malmberg, VD, Marinspect Safety & Rigging AB och Niklas Karlsson, riksdagsledamot S, Skåne läns Västra. Modererar gör Anna Hammargren, Sjöfartsforum och Karina Linnér, Svenskt Marintekniskt Forum.
Klicka på rubrikerna och läs mer om teknologiseminarierna:

Hur kan den maritima industrin utvecklas, bedriva innovation samt få ökad konkurrenskraft? (inkl lunch)
Tid och plats:  tisdagen den 30/6 kl 12.00-12.50, Maritima Mötesplatsen, Hamngatan 1, Visby

Varvdöd? Inte alls – industriutveckling och arbetstillfällen
Tid och plats:  tisdagen den 30/6 kl 13.00-13.50, Maritima Mötesplatsen, Hamngatan 1, Visby

*Maritim Mötesplats: Sjöfartsforum, Föreningen Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar, Sveriges Skeppsmäklareförening, Skärgårdsredarna, Svenskt Marintekniskt Forum, Energigas Sverige, Kungliga Örlogsmannasällskapet

Dela med dig: