1a04071

Rikstermbanken och Terminologicentrum har uppmärksammat Sjöfartsforums ordlista

Vad roligt! Rikstermbanken och Terminologicentrum har uppmärksammat Sjöfartsforums ordlista på vår webbplats, www.maritimeforum.se. De vill använda den som underlag för den terminologibank som håller på att byggas upp. Initiativet togs av Åsa Torstensson 2009. I dag innehåller rikstermbanken drygt 100 000 termposter och fortsätter att fyllas. www.rikstermbanken.se. Genom att hjälpa oss bygga en maritim ordlista, byggs parallellt en nationell terminologibank.

 

Dela med dig: