Transocean trafik

Maersk

TRANSOCEAN SJÖFART – TRAFIK MELLAN KONTINENTER

Transocean sjöfart (deep-sea shipping) bedrivs mellan olika kontinenter och omfattar trafik på de stora världshaven. Det är t ex trafik mellan Asien och Europa och mellan Europa och Nord- och Sydamerika. De transoceana fartygen (seagoing ships) är dimensionerade för att klara vågor i storleksordningen 30 meter. De ska uppfylla internationella regelverk fastställda av FN-organet IMO, International Maritime Organization. Fartygen är ofta mycket stora med lastkapacitet runt 300-500 000 ton eller 18 000 TEU (containermått – twenty feet equivalent unit) eller för passagerarfartyg 5- 6000 personer.

Panamax-Ice_21-12_35x_hrezGods och passagerare samt olika typer av fartyg
Den transoceana trafiken omfattar både gods och passagerare. För passagerare finns färje- och kryssningsfartyg och för godstransporter finns t ex containerfartyg, råoljetankers, bulkfartyg och biltransportfartyg.

Begreppen fjärrfart och oceanfart förekommer ibland synonymt med transocean trafik. De avser annan fart än inre fart och närsjöfart och används främst inom skattelagstiftningen. Ett annat ord som ibland förekommer synonymt med transocean trafik är översjötrafik.

Trafiken anlöper större hamnar
Den transoceana trafiken anlöper större europeiska hamnar. De största hamnarna i Europa är Rotterdam, Antwerpen och Hamburg. Där omlastas ofta godset till mindre fartyg, så kallade feederfartyg, som transporterar godset vidare till mindre hamnar. Dessa feederfartyg är inte del av den transoceana trafiken, utan av den europeiska närsjöfarten (se separat rubrik).

IMG_7201_cGöteborgs hamn, Nordens största hamn, är en viktig hamn för transoceana anlöp, bl a av AP Möller Maersks stora containerfartyg i trafik mellan Asien och Europa och Wallenius Wilhelmsen Logistics med bil- och RoRo-last. Göteborgs hamn är Europas 15:e största hamn (2011) mätt i mängden hanterade ton gods. 

 

 

© Copyright 2008-2014. Sjöfartsforum/Maritime Forum, Sweden. All rights reserved.
Dela gärna textmaterial från våra webbsidor men glöm inte att alltid ange källan.

 

Bildkälla: Maersk Mc Kinney Möllers jungfrutur till Göteborg (Maersk Line), Panamax Ice (Concordia Maritime) och PCTC-fartyget TOPEKA, Wallenius Wilhelmsen Logistics (Wallenius Wilhelmsen Logistics).

Dela med dig: