Skärgårdstrafik

StyrsöSilvertärnanJohnny-LithellSKÄRGÅRDSTRAFIK – NYTTO- OCH TURISTTRAFIK

Sverige har, i både öst och väst, unika skärgårdar. Få länder i Europa har liknande skärgårdar. Sverige har 1 085 öar med minst 10 mantalsskrivna personer, 598 av dessa saknar landförbindelse. Därtill finns ett stort antal öar med fritidsboende och öar med färre än 10 mantalsskrivna. Den svenska skärgården är bebodd året om och att hålla skärgårdar och andra glesbygder kring sjöar och vattendrag levande är ett nationellt intresse.

Möjliggör en levande skärgård
Skärgårdsbornas grundläggande behov för att ta sig till skola, arbete, sjukvård och annan samhällsservice förutsätter en fungerande båt- eller färjekommunikation. Den sjögående skärgårdstrafiken är därför en viktig del av den svenska infrastrukturen. Den är livlinan mellan glesbygd och tätort och det som gör det möjligt att bo, leva och arbeta där.

Waxholmsbol_Christer-Lundin_beskBidrar till turismen
Skärgården rymmer också fritidsboende och möjlighet till turism. Det gör även maritima miljöer i våra större insjöar, floder och kanaler. Naturupplevelser, sightseeing, kryssningar, övernattningar, restaurangbesök, fågelskådning och fisketurer i dessa områden är en viktig del av det svenska turistutbudet. Skärgårdsfartygen och de mindre passagerarfartygen bidrar väsentligt till att göra Sverige till ett intressant resmål för såväl svenska som utländska turister. Fartygen finns i hela landet från Saltaloukta i norr till Simrishamn i söder. Drygt 75 procent av persontransporterna sker i offentligt finansierad eller delvis subventionerad kollektivtrafik.

FärjaJupiterLTÄven bilfärjor
Totalt sett har Sverige idag drygt 400 mindre passagerarfartyg och bilfärjor i kommersiell trafik. Denna summa inkluderar Trafikverket Färjerederiets många gula vägfärjor. Vissa fartyg transporterar både passagerare, bilar och gods. Andra är renodlade turistfartyg. Dessa fartyg har nationella certifikat för fartområde E  eller i en del fall EU-certifikat. Dessa fartyg omfattas inte av internationella regelverk.

Göteborg-(2)_

Nya moderna fartyg och gamla ångbåtar
Passagerarfartygen är byggda för att passa den svenska skärgårdens speciella förutsättningar och är därför mindre än övriga europeiska passagerarfartyg. Fartygen utgörs av snabbgående katamaraner, traditionella skärgårdsfartyg, små taxibåtar, bevarandevärda ång- och segelfartyg samt moderna batteridrivna färjor. En betydande del är isförstärkta och i trafik året runt.

Betydande transportarbete
Fartygen utför ett stort transportarbete.Under ett år transporteras fler än 35 miljoner passagerare och över 12 miljoner fordon. Sammantaget har fartygen över 55 000 passagerarplatser. Värt att notera är att många rederier värnar om vårt kulturarv genom att verka för att Sveriges unika samling av historiska fartyg bevaras.

Skärgårdstrafiken uppvisar en överlägset låg olycksstatistik jämfört med andra trafikslag. De svenska fartygen och all utrustning kontrolleras och certifieras regelbundet av Transportstyrelsen. Personalen ombord håller regelbundna säkerhetsövningar och genomgångar. Bransch, rederier, personal och myndigheter jobbar målmedvetet för att trygga säkerheten och verka för en god säkerhetskultur ombord.

Specialanpassade godsfärjor
En levande skärgård behöver också godstransporter till sjöss. Livsmedelsbutiker, hotell, vandrarhem, restauranger och boende i skärgården behöver varor, byggmaterial och rullande gods för försörjning och för utveckling av skärgården. En del av detta gods går med den vanliga passagerartrafiken, men det finns också specialanpassade godsfärjor med kylrum, gaffeltruckar, hydraulkranar och anpassat bokningssystem för att säkra försörjningskedjan i skärgården.

Skärgårdstrafiken och den mindre passagerar- och färjetrafiken transporterar fler än 35 miljoner passagerare och över 12 miljoner fordon per år.

LäsMer
Läs mer om skärgårdstrafiken på branschorganisationen Skärgårdsredarnas webbplats.
De organiserar ca 130 medlemsrederier med mindre passagerarfartyg.

 

© Copyright 2008-2014. Sjöfartsforum/Maritime Forum, Sweden. All rights reserved.
Dela gärna textmaterial från våra webbsidor men glöm inte att alltid ange källan.

 

Bildkälla: SILVERTÄRNAN (Styrsöbolaget. Foto Johnny Lithell), VÄSTAN (Waxholmsbolaget), Färjerederiets JUPITER (Skärgårdsredarna, Foto Leena Tegevi), VALÖ i Saltholmen, Göteborg (Skärgårdsredarna, Foto Leena Tegevi)

Dela med dig: