Intermodalitet

nkpgHamn930x300

INTERMODALITET – AV VIKT FÖR DEN HÅLLBARA TRANSPORTKEDJAN

Transportarbetet är samhällets blodomlopp. Det styr handelns och industrins möjligheter, är grunden för varuförsörjningen och möjliggör för människor att förflytta sig. Utan ett fungerande transportsystem för gods och passagerare stannar samhället. Behovet av transporter ökar också hela tiden och Trafikanalys förutspår att transporterna till och från Sverige kommer att öka med 50 procent fram till 2050.

lastning lastbilarTrelleborgsHamnOptimalt utnyttjande av infrastrukturen
Väl fungerande transportsystem kräver utvecklad, effektiv och underhållen infrastruktur med god kapacitet, utvecklade godsstråk samt effektiva terminaler och hamnar för lastning, lossning, omlastning och lagring. Infrastruktur är generellt sett dyr, kräver stora resurser och är i många fall mycket miljöbelastande. Samtidigt är samhällets resurser begränsade och miljö-, säkerhets- och hållbarhetsfrågor av stor vikt. Det är därför avgörande att planera transportsystemen utifrån ett helhetsperspektiv och att utnyttja befintlig infrastruktur och resurser på mest optimalt sätt.

DSC_4372wSödertäljeHamnTransport med flera trafikslag och omlastning
Intermodalitet – ibland även co-modalitet och sammodalitet – är ett viktigt nyckelord för att skapa det hållbara transportsystemet. Det betyder konkret att en transport, från a till b, av en godsenhet eller av en passagerare sker med hjälp av flera trafikslag och omlastning däremellan.

 

Förutsättning för hållbara transportkedjor
Ökad intermodalitet med smidiga omlastningar och en optimal integration mellan trafikslagen i dörr-till-dörr-lösningar är en central del av hela den europeiska transportpolitiken. Ju bättre vi kan kombinera de olika trafikslagen i transportkedjan och ju duktigare vi blir på att utnyttja trafikslagen där de passar bäst, desto större ekonomiska, miljömässiga och hållbarhetsvinster får samhället. Det är viktigt att påpeka att arbetet med att öka intermodaliteten inte startar vid varuägarnas eller resenärens val av transportlösning, utan redan initialt vid samhällets och beslutsfattarnas trafikplanering. Därför är en tydlig målbild för hur gods- och persontransportarbetet ska lösas i framtiden av vikt både för samhällets övergripande intressen och för de kommersiella intressenternas behov.

DSC_4284wSödertäljeHamnAlla trafikslag behövs
Alla trafikslag behövs, är viktiga och har sina fördelar. I det kostnadseffektiva, hållbara och robusta transportsystemet behöver intermodaliteten utvecklas och logistiksystemen anpassas. Det betyder bl a ett ökat utnyttjande av vattenvägen. Av stor vikt för transportsystemet är också en smidig omlastning i transportkedjans noder, hamnen och terminalen.

LäsMer


Läs mer!

Intermodalitet – vägen till ett smidigt, flexibelt och robust transportsystem

 

© Copyright 2008-2014. Sjöfartsforum/Maritime Forum, Sweden. All rights reserved.
Dela gärna textmaterial från våra webbsidor men glöm inte att alltid ange källan.

 

 

Bildkälla: Lastfordon (Norrköpings Hamn), Lastning lastbilar, Trelleborgs Hamn (Trelleborgs Hamn), Hamnpersonal, Södertälje Hamn (Södertälje Hamn) och lyft av container, Södertälje Hamn (Södertälje Hamn).

Dela med dig: