Hamnverksamhet

NorrköpingsHamn_b

HAMNEN – DEN VIKTIGA NODEN I TRANSPORTKEDJAN

Hamnen är en mycket viktig nod eller ”hub” i transportkedjan och central för all sjötransport. I hamnen sker lastning och lossning av fartyg, omlastning mellan trafikslagen, lagring av gods och i vissa fall även förädling av produkterna. Hamnen är att betrakta som en terminal, men till skillnad från andra godsterminaler för både sjöfart, väg och järnväg.

Hallands-Hamnar2Mer än 50 allmänna hamnar
Sverige har över 50 allmänna, kommersiella hamnar längs vår långa kust och i Vänern och Mälaren, men något färre hamnföretag. Utöver de allmänna hamnarna finns privatägda industrihamnar och lastageplatser (enklare hamnanläggningar). Den största industrihamnen i Sverige (som också är Sveriges andra största hamn mätt i hanterade ton) finns i Brofjorden och ägs av Preem. Många skogsbolag i Sverige har också egna hamnanläggningar. De flesta kommersiella hamnar i Sverige är bolag som ägs av sina kommuner. Några ägs av varuägare, t ex Mönsterås Hamn av Södra och några hamnar är samägda mellan industri och kommun, t ex Oxelösunds Hamn som ägs på 50/50-basis av SSAB och Oxelösunds kommun.

 

Sunnanhav-unloading-her-cargo_ThunUnder större delen av 1900-talet var hamnägandet och stuveriverksamheten i hamnen (lastningen och lossningen) uppdelad i olika bolag. Från 1980-talet och framåt skedde sammanslagningar till ett hamnbolag som både ägde och drev hamnverksamheten. Idag sker åter en uppdelning mellan ett den som äger hamnen som plats och den som opererar en specialiserad verksamhet. I Göteborg äger Göteborgs Hamn AB själva hamnen, medan danska Maersk-ägda APM Terminals opererar containerterminalen och Älvsborgs RoRo opererar RoRo-terminalen. I Stockholm finns en liknande utveckling där den globala Hong Kong-baserade terminaloperatörer Hutchison opererar containerterminalen i Frihamnen.

containers-GöteborgNoden i transportkedjan
Som den terminal hamnen är ligger den ofta i anslutning till en logistikanläggning eller kombiterminal. Det var länge sedan hamnverksamhet bara handlade om över-kaj-hantering. Idag är hamnen en nod i komplicerade transportkedjor av både sjö- och landtransporter.

I hamnarna hanteras nästan all import och export till och från Sverige. 51 procent av Sveriges nettoexport kommer från basindustrin (skogen, kemin, gruvorna, stålet), varav den övervägande delen går via hamnar. Varje år importeras omkring 25 miljoner ton olja, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av den totala energitillförseln. Många av de produkter vi tar för givna i vardagen, som kläder, kaffe och bananer (svenskarna är de som äter mest bananer i västvärlden) kommer in via hamnar till de svenska grossisterna för vidare transport ut till butikshyllorna.

De största allmänna hamnarna i Sverige 2013
1. Göteborgs hamn
2. Trelleborgs hamn
3. Helsingborgs hamn
4. Luleå hamn
5. Malmö hamn
6. Stockholms hamnar
7. Oxelösunds hamn
8. Gävle hamn
9. Karlshamns hamn
10. Ystads hamn

IMG_6073-FotoJohan-Ramberg_BilledetTilhører-CMPFullservicehamnar och specialiserade hamnar
Många hamnar är fullservicehamnar, medan andra är specialiserade på olika typer av godshantering och utgör integrerade delar i stora industriföretags distributionskedjor. Stockholms, Göteborgs och t ex Helsingborgs hamnar är fullservicehamnar. Trelleborgs Hamn är en trailerhamn. Hamnen i Halmstad (HallandsHamnar) blir en allt viktigare nod i många företags logistikplanering, t ex Biltema som har sitt centrallager där. Varbergs hamn (också HallandsHamnar) är störst i landet på hantering av sågade trävaror. Copenhagen Malmö Port är specialiserade på biltransporter med Toyota som största kund. Sölvesborgs hamn är viktiga för Volvo Olofström och Stora Enso. Åhus hamns viktigaste kunder är Absolut och Lantmännen.

I de svenska hamnarna arbetar ca 4 300 anställda.

Tillgångar i infrastrukturen
Våra svenska hamnar är tillgångar i infrastrukturen. De har funnit länge och en gång byggts där varor och annat gods fann sina naturliga flöden. Runt hamnen och varuflödena växte städerna fram. I många fall ligger hamnarna fortfarande kvar mitt i städerna med stora utmaningar som följd. Hamnen och staden måste fungera tillsammans och gods- och fartygshanteringens miljöpåverkan minimeras. För första gången på över hundra år planeras en ny storhamn i Sverige. Stockholms Hamnar kommer på sikt att flytta stora delar av godshanteringen till en nybyggd hamn vid Norviksudden i Nynäshamn.

LäsMer
Mer information om Sveriges hamnar finns du via Förbundet Sveriges Hamnar.

 

 

© Copyright 2008-2014. Sjöfartsforum/Maritime Forum, Sweden. All rights reserved.
Dela gärna textmaterial från våra webbsidor men glöm inte att alltid ange källan.

 

Bildkälla:  Vybild Norrköpings Hamn (Norrköpings Hamn), Lastning, Hallands Hamnar (Hallands Hamnar), Lossning av last SUNNANHAV, Thunbolaget (Thunbolaget), Containers, Göteborgs Hamn (Göteborgs Hamn) och Copenhagen Malmö Port, CMP (Foto: Johan Ramberg).

Dela med dig: