Styrelsen

Maritimt Forums styrelse verksamhetsåret 2017

Ordförande
Claes Berglund, Director Public Affairs & Sustainability, Stena AB

Vice ordförande
Mikael Castanius, branschchef, Sveriges Hamnar

Övriga styrelseledamöter
Pia Berglund, vice vd, Föreningen Svensk Sjöfart
Berit Blomqvist, vd, Sveriges Skeppsmäklareförening
Mats Boll, director Public Affairs, Volvo Group Headquarters
Åsa Burman, verksamhetschef, Lighthouse
Ted Bågfeldt, prefekt, Linnéuniversitet Sjöfartshögskolan
Johan Castwall, vd Stockholm Hamnar
Jonas Forslind, branschsekreterare, Seko sjöfolk
Karolina Kjellgren, vice president, Wallenius Wilhelmsen Logistics
Leena Tegevi, informationschef, Skärgårdsredarna

Kontaktuppgifter till styrelsen.

 

Dela med dig: