Stadgar

FRÄMJA SJÖFARTENS INTRESSEN

”… Föreningen är ideell till sin natur och har som främsta ändamål att främja sjöfartens och den maritima näringens intressen. Detta skall ske genom att sprida information om sjöfar­tens och den maritima näringens villkor, möjligheter och potential samt avgiftsbelagd medlemsservice.

Föreningen skall initiera och stimulera till debatt samt framhålla samhällets och näringslivets nytta av havet som resurs, vattenvägen och sjötransporter både i samspel med och som konkurrent till andra godstransportsystem. De konkurrensmässiga förutsätt­ningarna mellan transportsystemen skall belysas …”

LäsMer
Sjöfartsforums stadgar

Not: Den 22 mars 2017 hölls föreningsstämma och där fattades beslut om att ändra föreningens namn till Maritimt Forum från Sjöfartsforum.

.

 

© Copyright 2008-2018. Maritimt Forum, Sweden. All rights reserved.
Dela gärna textmaterialet men ange alltid källan.

Dela med dig: