Medlemmar

2-OO-71012-06

Maritimt Forums (tidigare Sjöfartsforum) drygt 100 medlemmar är företag, organisationer, föreningar, utbildningsinstitut, myndigheter och stiftelser. Medlemmarna kommer från det maritima klustret. Här finns rederier, hamnföretag, varuägare, klassningssällskap, banker, försäkringsbolag, mäklare, fackföreningar, konsultföretag, sjöfartsrelaterade företag och olika typer av kulturinstitutioner och branschorganisationer.

Ett medlemskap i Maritimt Forum är ett sätt att stödja den maritima näringens gemensamma utvecklingsarbete och satsningarna för att öka sjöfarten och utnyttjandet av vattenvägen. Medlemsavgiften sätts i relation till företagets/organisationens storlek och närheten till sjöfarten.

2-OO-71012-01

Förteckning:
Maritimt Forums medlemmar 2017 >>

 

 

 

 

PRESENTATIONER AV MEDLEMMAR


Nya medlemmar 2017

A-71212Viking Line
Viking Line länkar samman länderna runt norra Östersjön sedan 1959. Rederiet som i grunden är ett åländskt familjeföretag bedriver en hållbar och regelbunden fartygstrafik för var och en. Varje år reser ca 6,5 miljoner resenärer med Viking Lines sju fartyg. De tre grundtjänsterna är kryssningar, person- och frakttransporter. Viking Lines unika kompetens att kombinera dessa tjänster skapar kund- och affärsnytta och rederiet är sedan 1995 börsnoterat på Nasdaq i Finland. Viking Line går i bräschen för hållbarhetsutvecklingen på Östersjön och var 2013 först ut med ett stort naturgasdrivet fartyg, Viking Grace. 2017 beställde Viking Line ytterligare ett naturgasdrivet fartyg som beräknas komma i trafik 2020. Läs mer på vikingline.se

 

Hargs Hamn ABa-7815-01
Hargs Hamn är närmaste allmänna godshamn norr om Stockholm. Förutom bulkgods, hanterar hamnen även andra godsslag, t ex husmoduler/byggmaterial och vindkraftverk. Hamnen utgör ett logistiskt nav, eftersom den knyter samman sjövägs-, lastbils- och järnvägstransporter. I hamnen finns vårt serviceinriktade team som erbjuder lossning och lastning – varje dag, dygnet runt, året om.

Hargs Hamns största volym utgör av fasta bränslen, träflis, träpellets och torv. Hamnen har även kunder från andra branscher som spannmål, jordbrukskalk och gödning. Genom hamnen exporterar flera skrothandlare metallskrot för fragmentering och sortering i främst Tyskland och Danmark. Hamnen kan också erbjuda Ro-Ro tjänster via det Ro-Ro läge som byggdes för Finnlinks trafik på 90-talet. Hargs Hamn har stora lagerutrymmen och erbjuder säsongs- och korttidslagring, både inom- och utomhus. Som exempel har vi den största lagringskapaciteten för träpellets i Sverige, upp till 75 000 ton. Vi har dessutom planer på att bygga ytterligare lagerhallar.

Vi ser optimistiskt på framtiden. Med den fördjupade inseglingsleden som vi räknar med
fr o m 2019-2020, hoppas vi kunna attrahera större fartyg och har därför avsatt stora markytor för hamnens vidare utbyggnad, med flera kajer och ökad lagerkapacitet. Vi erbjuder också markytor för industriella ändamål med anknytning till hamn- och sjötransporter.

De senaste åren har vi lagt stora resurser på att utveckla ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö och miljö och i januari 2016 certifierades hamnens ledningssystem enligt ISO- och OHSAS-standarderna. Läs mer om Hargs Hamn AB på www.hargshamn.se

 

2-OO-7223-02Hagnilsk AB erbjuder skräddarsydda ledningssystem åt sina kunder och skapar ett hållbart system som åstadkommer resultat. Vi hjälper er att utveckla er verksamhet och utbilda er personal. Våra partners väljer att utveckla sitt system enligt en eller flera standarder: ISO-9001, ISO-14001, ISO-27001, ISO-31001, ISM, ISPS, MLC eller Svenska Bransch Standards. Certifiering är självklart frivillig.

Vi skräddarsyr ert ledningssystem efter er verksamhet. Ert ledningssystem skapar värde, arbetet hos er går snabbare och fokuseras på det som är viktigt. Vi ger er förslag till smarta och effektiva lösningar – ni får ett hållbart, skalbart ledningssystem och minimalt med administration och dokumentation. Våra samarbetspartners kompletterar helheten. Hagnilsk AB hjälper er! För mer information klicka här och besök webbplatsen: www.holkner.se

 

2-OO-7216-160Riksföreningen Gästhamnar Sverige (RGS) är en ideell branschförening vars uppgifter är följande. Föreningen ska samla och företräda gästhamnarna i Sverige som bransch. Syftet är att bevaka och påverka utvecklingen inom verksamhetsområdet. Att vara till nytta för våra medlemmar och ta tillvara gästhamnsbranschens gemensamma intressen och skapa/påverka politiska, affärs- och opinionsmässiga förutsättningar för Sveriges gästhamnar. Föreningen ska sträva efter lokal, regional, nationell och internationell samverkan i sin verksamhet. Föreningen bildades år 2002 och fick namnet Riksföreningen Gästhamnar Sverige.

RGS har idag dryga 400 medlemmar med ca 440 klassificerade gästhamnar. Föreningens medlemmar består av kommuner, privata företag, statliga bolag och båtklubbar. Idag har våra medlemshamnar ca 500 000 anlöp och ca 1 500 000 miljoner besökare som besöker olika destinationer i Sverige. I medlemsnyttan ligger mycket i stöd för etablering av gästhamnar och arbete med att vara ett stöd för hamnarna inom områden som säkerhet, teknik, organisation, service, miljö och marknadsföringsfrågor.

Föreningen har ett aktivt deltagande i bl a båtmiljörådet, sjösäkerhetsrådet och Blå Flaggsgruppen. Är delägare i Gästhamnsguiden som består av RGS medlemshamnar. RGS håller i klassificeringen av gästhamnarna längs den svenska kusten, sjöarna och kanalerna. RGS ansvarar också för insamling- och sammanställning av gästhamnsstatistiken.

”Genom vårt medlemskap inom sjöfartsforum hoppas vi kunna bidra och påverka för en hållbar maritim destinationsutveckling i Sverige”

Läs mer om Riksföreningen Gästhamnar Sverige (RGS) på www.gasthamnarsverige.se


Poseidon Konsult AB

2-OO-7117-300Poseidon Konsult AB har specialiserat sig på projektledning, projektering av fartyg och båtar, strukturberäkningar, 3D modellering och visualisering samt offentliga upphandlingar inom den marina sektorn. Företaget satsar på att kunna leverera högkvalitativt arbete med en nära relation till kunden. Kunder är både privata varv och redare men även statliga som till exempel Marinen.

I och med att företaget arbetar med fartyg och båtar både inom det civila och militära, på både beställare och varvssidan, har företaget en unik kunskap inom hela området av projektledning, projektering och design samt både i att ta fram och svara på offentliga upphandlingar. Poseidon Konsult arbetar också med visualisering så att kunderna ska kunna se och få en känsla för produkten innan den finns med både hjälp av 3D modellering, Renderingar och Virtual Reality. Läs mer på Poseidon Konsults webbplats: www.poseidonkonsult.se

 

Nya medlemmar 2016


Vänersamarbetet

a-6-11_05-150_vVänersamarbetet är en ekonomisk förening som bildades hösten 2015. Dess medlemmar är de 13 kommunerna runt Vänern. I Värmland: Grums, Hammarö, Karlstad, Kristinehamn, Säffle. I Västra Götaland: Grästorp, Gullspång, Götene Lidköping, Mariestad, Mellerud, Vänersborg, Åmål.

Föreningens ändamål är att bedriva utvecklingsarbete som bidrar till en hållbar tillväxt, attraktiv miljö och annat som bidrar till att skapa en bra livsmiljö för boende, brukare och besökare kring Vänern. Vänersamarbetets arbete kan delas in i tre delar: Samordning och effektivisering; Näringsliv och besöksnäring samt Marknadsföring och information.

Viktiga frågor som Vänersamarbetet har fokuserat på under sitt första verksamhetsår är bl a: slussarnas utbyggnad i Göta älv och logistiksystem för sjöfarten på Vänern och Vänerns vattennivåer. Under det kommande året kommer också fokus att ligga på gemensamma insatser för de maritima näringarna, marknadsföring, klimat- och planfrågor. Läs mer på Vänersamarbetets webbplats: www.vanern.org

a-6-11_03


China Classification Society P.R. China Filial, Sweden

China Classification Society är ett kinesiskt klassningssällskap för fartyg och offshore. Det grundades 1956 och har sedan 1995 en filial i Sverige med 6 anställda och kontor i Stockholm och Göteborg.

Så här presenterar sig China Classification Society:
“China Classification Society (CCS) was founded in 1956; it is the specialized organization of China to provide classification services. CCS aims to provide services for the shipping, shipbuilding, offshore exploration and related manufacturing industries and marine insurance by furnishing reliable classification requirements and providing independent, impartial and integral classification and statutory services to ships and offshore installations, for the promotion and safeguarding of the safety of life and property at sea and for the prevention of pollution to the marine environment.

CCS became a full member of the International Association of Classification Societies (IACS) in 1988 and is one of major international classification societies. CCS is presently authorized by the administrations of more than 40 countries or regions to carry out statutory services on their behalf, and recognized by the European Union (EU) and the United States Coast Guard (USCG), which demonstrates her qualification and competence to the international community. Moreover, CCS has been extensively engaging in certification, audit, supervision, inspection, assessment, testing, consulting, training and many other services.

Headquartered in Beijing, CCS has about 4,422 employees and established over 88 offices both at home and abroad, forming a global service network. By providing high quality technical services, CCS is lending a significant support to the clients in safety management, energy saving, environmental protection and risk management. For more information, please visit website www.ccs.org.cn.

China Classification Society P.R. China Filial i Sverige:
CCS Stockholm Office, tel 08-578 77 111, fax 08-578 77 010, e-post: ccssw@ccs-eu.com
CCS Gothenburg Office, tel 031-131165, fax 031-7118881, e-post: ccsgd@ccs-eu.com

 

Ystad Hamn Logistik AB
Ystad-Hamn-Logistik-ABYstad Hamn ligger på Sveriges sydkust, mycket nära det livliga Bornholmsgattet. Hamnen är Sveriges 11: e största hamn avseende godsvolymer och nummer tre relaterat till färjepassagerare på grund av den stora färjetrafiken med BornholmerFærgen, Unity Line och Polferries. Slutligen är Ystad Hamn den största hamnen för daglig färjetrafik mellan Sverige och Polen.

Ystad Hamn erbjuder dagliga färjeförbindelser med Polen och den danska ön Bornholm samt stuveriservice för konventionella bulk- och lastfartyg. Det finns fem färjelägen med anslutande passagerarterminaler, kajer för konventionell hamnverksamhet, mobilkran med kapacitet av 40 ton och en dedikerad hamn- och stuveripersonal. Under 2015 anlöptes hamnen av 3.600 fartyg med 1,98 miljoner passagerare, 510.000 personbilar, 205.000 lastbilar och 3,1 miljoner ton gods. Hamnen projekterar större ytor för att hantera de kraftigt ökade volymerna och för två nya färjelägen för fartyg upp till 250 meter. Vi har plats för dig också. Välkommen! Läs mer på Ystad Hamn Logistik ABs webbplats

A-6529-19
Jesjo Konsult
Efter fem år på Lindholmen Science Park där jag bl a var ansvarig för att bygga upp och driva CLOSER är jag numera konsult i eget bolag, Jesjo Konsult.

Godstrategier, intermodala transporter, horisontellt samarbete för effektiva logistiklösningar, gröna transportkorridorer, gränsöverskridande infrastruktur- och transportplanering är några områden jag fokuserar på. Uppdragen kan handla om att ta fram strategier, göra utredningar, rigga projekt eller vara moderator på workshops och konferenser. Kontaktinformation: mobiltelefon + 46 702 66 88, email jerker.sjogren@jesjo.se


Söderköpings Brunn AB

A-646-10Söderköpings Brunn AB, i Söderköping, är företaget bakom konferenshotellet Söderköpings Brunn, med 102 rum för övernattningar, konferenser, affärsgäster, fester, bröllop, begravningar och mycket annat. Söderköpings Brunn är byggt vid Sankta Ragnhilds källa från medeltiden. I verksamheten ingår även fartyget Lindön, en gång byggt för den ryske tsaren. Lindön är ett av fler fartyg som Söderköpings Brunn kompletterat verksamheten med under åren.

Nuvarande Söderköpings Brunns fartygshistoria började med köpet av m/y Ragnhild 1984, en båt för 23 passagerare, omdöpt efter efter stadens skyddshelgon. Båten såldes 2014. Under tio år med början av 1991 chartrade Söderköpings Brunn Astrea af Stockholm (byggd i slutet av 1800-talet) av Rederi AB Göta kanal. Astrea såldes till Trollhättan och seglar än idag under namnet Elfkungen. År 1995 inköptes m/f Lindön, byggd 1915, från Sjötorp. Hon byggdes om och fick certifikat för 70 passagerare och började sin trafik med turer till Stockholm via Södertälje kanal-Birka och till Riddarholmskajen. Söderköpings Brunn startade också turer till Harstena, Capella Ecumenica, Arkösund och Stegeborg. Även en charterverksamhet inleddes. Lindön byggdes ursprungligen till den ryske tsaren Nicolaus den II, men pga den ryska revolutionen och tsarfamiljens avrättning blev fartyget kvar i Sverige. Hon var byggd som en ångbogserbåt med namnet Peresjup och tjänstgjorde länge på Norrlandsälvarna.

Söderköpings Brunns fartygshistoria är dock äldre än så. Efter invigningen av Göta kanal 1832 köpte Brunnen sin första båt för att ta gäster ut i skärgården. I slutet av 1800 talet började ångaren Söderköping gå i trafik på kanalen till bryggor i Sankt Anna skärgård och till Stockholm. Vid den tiden fanns Rehnbergs brännvinstillverkning av Östgöta Sädes i Söderköping som med stor framgång såldes till Stockholm med hjälp av ångaren Söderköping.

Söderköpings Brunn är intressant även industrihistoriskt. Redan år 1100 sägs de första bolaget ha givit ut aktier. Söderköpings Bad & kuranstalts storhetstid inleddes när företaget år 1774 fått Kungligt Previlegiebrev. Gustav III hade som barn lekt i parken på det som idag heter Söderköpings Brunn och som kung åkte han ofta förbi Söderköping på väg till örlogsbasen i Karlskrona. Hans besök vid Brunnen gjorde kurorten populär, främst bland adel och högre militärer. Ett kapell för societetsbröllop stod klart år 1893. Det används fortfarande för bröllop, barndop och begravningar. Läs mer på Söderköping Brunns webbplats

 

FuelSaveSolutions Sweden AB
A-646-08FuelSaveSolutions Sweden AB erbjuder beprövade lösningar för att hjälpa rederier att minska sina bunker
kostnader. Deras system har installerats i över 100 fartyg i hela världen.

FuelSaveSolutions har minskat sina kunders bränsleförbrukning med 4-6 procent, i vissa fall har de även rapporter med upp till 10 procent minskad bränsleförbrukning. FuelSaveSolutions system ger en snabb avkastning på investeringen, sex månader eller kortare tid. På webbplatsen finns mer information om företagets system och fördelarna med dem. Läs mer på www.fuelsavesolutions.com

 

Anders Permin (privat medlemskap)
Anders Permin har stor erfarenhet inom internationell sjöfart, logistik och offshore supply vessels. Närmast kommer han från tjänsten som country manager för det japanska bolaget The Sanko Steamship Co.,Ltds sydamerikanska huvudkontor. Tidigare var Anders stationerad i Tokyo och en längre tid i London för Sanko och andra internationella bolag inom befraktning och klarering. Nu tillbaka i Sverige erbjuder Anders uppdrag inom logistik, analysprojekt, befraktning och operationslösningar samt maritime sales. Han hanterar gods, projekt och laster som kemikalier, pappersmassa, virke, granit blocks, sand, skrot, ferious och non-ferious samt flytdockor, heavy gods, super-heavy lift. Även personal- och administrativa tjänster erbjuds. Kontaktuppgifter: Anders Permin, e-post: perminanders@gmail.com, telefon: 073-701 97 71.

 

SPF, Swedish Pelagic Federation
A-6128-04SPF, Swedish Pelagic Federation, är en producentorganisation som tar ett helhetsgrepp om sina medlemmars intressen. Föreningen hanterar, vårdar och utvecklar det svenska pelagiska fisket. Pelagiskt fiske är fackspråk för fiske av fisk som rör sig i stim i fria vatten. Sill, skarpsill och makrill är de vanligaste arterna. Pelagiskt fiske utgör en betydande del av svenskt fiske, ca 150 000 ton till ett värde av drygt 400 MKR. SPFs mål är ett hållbart fiske i såväl biologiska som ekonomiska termer – för havets och framtidens skull, för medlemmarnas, konsumenternas och fiskens skull. Effektiv fördelning av fiskekvoter och certifieringar som MSC är de viktigaste redskapen i arbetet. Information och samarbete med myndigheter förstärker insatserna. MSC är den största och mest erkända certifieringen för ett ekologiskt hållbart fiske. Medlemmars leveranser av MSC-certifierad sill kommer att öka för varje år när fler fiskemöjligheter certifieras.

Det pelagiska regleringssystemet ger medlemmarna möjligheten att fördela och omfördela sina fiskemöjligheter. Resultatet är att de internationellt bestämda kvoterna används optimalt – för medlemmarna och miljön. Dagens fiskhandel är internationell och ställer höga krav på att den svenska fiskeflottans effektivitet. Även om medlemmarnas fartyg numera är upp till 60 meter långa och mäter 12 meter i bredd, är de små i internationell jämförelse.

Det här är SPF: • En ekonomisk icke vinstdrivande förening. 
• En röst i politiska och internationella fiskesammanhang. 
• Förvaltare och samordnare av systemet med överlåtbara fiskemöjligheter. 
• Ett 30-tal medlemsfartyg längs Sveriges kust. 
• Halva svenska yrkesfisket i värde. 
• Stora leverantörer till svensk beredningsindustri. 
• Pådrivare för ett miljöriktigt, uthålligt och ansvarsfullt fiske. Läs mer på www.pelagic.se


Strömma Turism & Sjöfart AB
2-oo-m-60128-400Strömma Turism & Sjöfart AB producerar upplevelser med målet att ge varje enskild gäst ett minne för livet. Upplevelserna är inriktade på rundturer, nöjen och aktiviteter för turister, närboende och företag där de historiska skärgårdsfartygen, moderna sightseeingbåtarna, sightseeingbussarna, de unika anläggningarna och det personliga bemötandet utgör de viktigaste komponenterna. Strömmas upplevelser bygger på historia och kulturella värden. Strömma är Skandinaviens största upplevelseföretag med anor från 1809. Idag finns Strömma representerat med ca 30 varumärken i Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo, Stavanger, Bergen, Geiranger, Ålesund, Helsingfors och Köpenhamn. I Strömmas verksamhet finns ca 80 fartyg och 70 bussar. Strömma har ca 3 miljoner gäster per år. Sedan 1990 är det anrika Strömma Kanalbolaget utnämnd till Kunglig Hovleverantör. Titeln anses idag vara ett kännetecken för svensk kvalitet. Läs mer på www.stromma.se


Gävle Hamn AB
2-oo-m-60126Gävle Hamn har en lång historia som en av de största hamnarna i Sverige. Redan på 1700-talet utfördes linjetransporter till södra Europa från Gävle. Idag är Gävle Hamn, Sveriges tredje största containerhamn och  det självklara navet för import och export på ostkusten. Härifrån skeppas Sveriges största exportprodukter trä och stål ut i världen, hit kommer en stor del av de råvaror och produkter som industrin i Mälardalen och Mellansverige behöver. Med sitt strategiska läge strax norr om Stor-Stockholmsområdet och i direkt anslutning till Sveriges hetaste industriregioner, är Gävle en naturlig knutpunkt. Läs mer om Gävle Hamn AB.

 

The Swedish Club
2-oo-m-60122The Swedish Club etablerades 1872 och är idag ett av de ledande marina försäkringsbolagen inom internationell sjöfart. Bolaget erbjuder en portfolio av marina försäkringar; Protection & Indemnity, Freight Demurrage & Defence, Hull & Machinery, Hull Interests, Loss of Hire, War Risks samt ytterligare försäkringar specifikt för redare och befraktare.

Huvudkontoret ligger i Göteborg och regionala kontor finns även i strategiska sjöfartscentra som Grekland, Hong Kong, Tokyo, Oslo och London. The Swedish Club har cirka 100 medarbetare och drivs som ett ömsesidigt försäkringsbolag som ägs av sina medlemmar. Läs mer om The Swedish Club på: www.swedishclub.com


Avatar Logistics AB

2-oo-m-601-6Avatar Logistics är ett bolag som erbjuder logistiktjänster på inre vattenvägar och bakom Avatar Logistics står de svenska rederierna Erik Thun AB och Ahlmarks Lines samt det nederländska tankrederiet VT Group. Med dessa ägare i bakgrunden har Avatar Logistics tillgång till en flotta av moderna fartyg och inom ägargruppen finns också en gedigen kunskap om transporter och hantering av olika godssegment på inre vattenvägar.

Avatar Logistics målsättning är att utveckla kundunika logistiklösningar där erbjudandet innehåller sjötransporter, mellanlagring samt landtransporter till och från hamnar. Det geografiska verksamhetsområdet är i första hand på Mälaren och Vänern. Några av Avatar Logistics ledord är konstant utveckling och hållbarhet. Därför satsar bolaget på att utveckla nya typer av inlandsfartyg med en högre miljöanpassning samt med bättre förmåga att operera i olika väderförhållanden. Läs mer om Avatar Logistics AB.

 

Nya medlemmar 2015

 

Logent Ports & Terminals
1-a-51112-3Logent Ports & Terminals är ett traditionsrikt företag med fokus på framtiden. Verksamheten är i ständig utveckling och växer i takt med kombiterminaler och hamnars betydelse för transporter, lagring och turism. Genom att etablera verksamhet i strategiskt viktiga hamnar och kombiterminaler kan Logent Ports & Terminals erbjuda ett effektivt nät av terminaler på den svenska marknaden. Tjänsterna de erbjuder innefattar bland annat terminaldrift, stuveritjänster, bemanningslösningar, förar- och maskinuthyrning samt verkstad- och maskintjänster. Logent Ports & Terminals finns etablerade i Stockholm, Göteborg och Sundsvall. Läs mer om Logent Ports & Terminals

 

Eurofeeder Shipping AB
2-oo-m-5905Eurofeeder Shipping äger, driver och opererar fartyg sysselsatta med oljetransporter, bunker, torrlast och passagerartrafik. Företaget jobbar med långa kontrakt och optimala lösningar för att nå en så hög effektivitet och säkerhet som möjligt. Genom ett nära och förtroendefullt samarbete mellan operatör, fartyg och lastägaren kan de erbjuda de bästa och tryggaste lösningarna för en så säker och miljövänlig transport som möjligt. Eurofeeder Shippings starka engagemang för miljöarbete, effektivisering och fossilfria lösningar har resulterat i utvecklingsprojektet Emission Free Waterways. Mål med projektet är att kunna erbjuda fossilfri sjötrafik med biohybrider för pendelbåtar i hamntrafik och fraktfartyg i närtrafik. Fartygen drivs med el och förnyelsebar lokalproducerad biogas som resulterar i en tyst och helt emissionsfri framdrift. För mer information om detta projekt klicka här. Läs mer om Eurofeeder Shipping.


Fairwater Marine AB
2-oo-m-5905_2Fairwater Marine AB är försäkringsförmedlare och specialister inom den maritima sektorn. De jobbar exklusivt och ordnar konkurrenskraftiga försäkringslösningar för redare, befraktare, operatörer, skeppsmäklare, shipmanagers etc. Med kontor i Stockholm, Göteborg, Helsingfors, Aarhus och Hong Kong kan de leverera lokal service till sina kunder och har samtidigt direkt tillgång till den globala försäkringsmarknaden och dess leverantörer. Fairwater Marine är specialister med bred shippingkunskap. De är sjöfartsfolk. I personalen finns tidigare sjökaptener, sjöingenjörer, sjörättsjurister, skeppsmäklare, skeppsekonomer, marina försäkringsgivare samt skadehandläggare och besiktningspersonal. Hundratals år av gemensam kunskap inom sjöfart och försäkring. Läs mer på Fairwater Marines webbplats.


Thor Shipping & Transport AB

05-5069Thor Shipping & Transport AB är ett skeppsmäkleri och speditionsföretag med kontor i Västerås och Södertälje. Företaget är specialister på dörr-till-dörr-transporter. De erbjuder också linjetrafik genom sitt dotterbolag SUN Line Shipping med tre containerfartyg, MS Frey, MS Odin och MS Alrek, i trafik mellan Sverige, Nederländerna och England. Thor-gruppen är internationell med huvudkontor i Amsterdam. Övriga kontor finns i Antwerpen, Durban, Kapstaden och Hull. Gruppen erbjuder integrerad logistikservice med både land- och sjötransporter. Läs mer om Thor Shipping & Transport AB på deras webbplats.


Stockholms Reparationsvarv AB

01-5069Stockholms Reparationsvarv grundades på Beckholmen 1992 (f.d. GV Varv AB) och deras affärsidé är service, underhåll och ombyggnader av fartyg i Stockholm och Östersjön. De reparerar mellan 50 och 100 fartyg per år. Varvet är fullt utrustat med torrdockor, kranar, kajer, förråd och verkstäder. De servar alla typer av fartyg såsom lastfartyg, tankfartyg, roro-fartyg, bogserbåtar, pråmar, skärgårdsbåtar, arbetsbåtar och passagerarfartyg. För statens räkning reparerar de kustbevakningsfartyg, vägfärjor, örlogsfartyg och isbrytare. Läs mer om Stockholms Reparationsvarv AB på deras webbplats.


Södahl & Partners AB

03-5069Södahl & Partners hjälper företag och organisationer i den maritima sektorn med att frigöra potential och öka prestanda genom innovation och kunskapsutveckling. Verksamheten baseras på mångårig erfarenhet inom internationell rederiverksamhet, kvalitets-/säkerhets- och miljöledning samt maritim forskning och utveckling. Södahl & Partners åtar sig uppdrag inom bl a – Verksamhetsgenomlysning, analyser, rådgivning – Förstudier, bidragsansökningar, projektledning – Facilitering, moderering, föredrag. Läs mer om Södahl & Partners AB på deras webbplats.


Sjöblick AB, Stockholm

3OO-50505Sjöblick tillhandahåller tjänster inom trafik-, navigation-, teknik- och IT-stöd samt miljöfrågor för sjöfarten. Största kund är Waxholmsbolaget där Sjöblick även tillhandahåller trafikledning dygnet runt – året runt. Sjöblick är ett privat aktiebolag med fyra heltidsanställda med lång erfarenhet inom såväl rederiledning som fartygsdrift och bemanning. Sjöblick har kontor i Rosenvik på Djurgården. Läs mer om Sjöblick på deras webbplats.

 

Nya medlemmar 2014

 

3n03_4
Northern Offshore Services AB

Northern Offshore Services AB är ett väletablerat företag och en branschledande underleverantör till den havsbaserade vindkraftverksindustrin. Företaget har sitt huvudkontor på Saltholmen i Göteborg samt ett kontor i Esbjerg, Danmark med totalt 25 land-anställda och ca 100 ombordanställda. Northern Offshore Services AB arbetar med att förse den havsbaserade vindkraftverksindustrin med fartyg som utför transport av personal och lättare utrustning. Företagets nuvarande flotta består av 18 höghastighetsfartyg. Alla fartyg är byggda för prestanda, hög effektivitet och flexibilitet. De är utrustade med kranar och en del av fartygen har även ett stort lastdäck, vilket gör dem flexibla och lämpliga för användning av flertalet olika arbeten på havsbaserade vindkraftsparker. Läs mer på Northern Offshore Services AB webbplats.


Rederiaktiebolaget Vega

VegaRederiaktiebolaget Vega äger och driver, skonaren Vega. Vega, som har över 600 m2 segel, byggdes 1909 i Viken och har seglat med frakter i Östersjön fram till 1932 då hjälpmotorer installerades. Fartyget restaurerades mellan 1993 – 2008 och idag ordnar Vega med besättning seglingar för företag och grupper, även bröllop och vigselförrättare erbjuds. I år kommer Vega även att delta i Tall Ships Race. Så här låter erbjudandet hos Visit Skärgården:

”Standarden ombord är robust och genuin. I det före detta lastrummet under däck finns den stora salongen med gott om plats för måltider och samvaro, hytter för två till fyra personer samt en skans för 12 personer. Kocken erbjuder utsökta måltider ur sitt välutrustade kök. Samma omsorg som lagts på att åstadkomma ett skeppsbygge av högsta kvalitet genomsyrar hela seglingsverksamheten så att dagens människor får möjlighet att uppleva gemenskapen som utvecklas ombord och bli delaktiga i en tradition som många hört talas om, men få har upplevt.”
Läs mer på Skonaren Vegas webbplats.


Lighthouse, GöteborgLighthouse_SV-(2)
Lighthouse är ett unikt tvärvetenskapligt kompetenscenter för sjöfartsfrågor. Det bildades 2006 av Sveriges Redareförening ihop med Chalmers Tekniska Högskola och Handelshögskolan i Göteborg. Under åren har flera finansiärer tillkommit, och Lighthouse har hittills varit inblandat i ett 70-tal forskningsprojekt. Nu är Lighthouse mitt inne i processen att bli ett nationellt kompetenscenter, som ska sammanföra landets ledande akademier och institut med näringen och offentlig sektor. Visionen är att vara en drivkraft för att nå nollvisionen och för att öka den svenska sjöfartsindustrins konkurrenskraft. Läs mer på Lighthouse webbplats.

Energigas sverige_713.indd
Energigas Sverige, Stockholm

Energigas Sverige är branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. Vi har en bred roll som språkrör inom området energigas där säkerhet, analys, information och opinionsbildning är viktiga delar. Vi arbetar för att Sverige genom en säker, miljömedveten och effektiv gasanvändning får en hållbar och långsiktig energipolitik. För mer information besök Energigas Sveriges webbplats.


KTH, Marina System, Stockholm

kthDen marintekniska forskningen och utbildningen vid KTH drivs främst av forskargruppen KTH Marina system vid Institutionen för farkost och flygteknik. Forskningen är av stor betydelse för kompetensförsörjningen och kunskapsutvecklingen inom det svenska maritima klustret. Värdet och nyttan ligger, dels i forskningen i sig och i de resultat den genererar, dels i den kompetens som forskningen skapar som kan omsättas till expertstöd för industri,  myndigheter och övriga samhället.
För mer information se KTH:s webbplats.


Team Lines Sweden AB, Stockholm

team lines logoTeam Lines Sweden AB ingår i Team Lines som är ett av norra Europas största feeder rederi med ett nätverk av 35 hamnar som sträcker sig från Lissabon till St. Petersburg (6 hamnar i Sverige). Huvudkontor i Hamburg med 11 filialer. Team Lines Sverige
är baserat i Stockholm. För mer information se Team Lines webbplats.


Lantmännen Lantbruk, Malmö

LantmannenLantbruk logokopiaLantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Vi ägs av 33 500 svenska lantbrukare, har ca 8 600 anställda, har närvaro i 22 länder och omsätter cirka 33 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utgör koncernens kärnverksamhet. Den utvecklar och marknadsför produkter och tjänster som skapar förutsättningar för ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Landbrukskunder erbjudes ett brett och heltäckande sortiment både för animalieproduktion och växtodling. Lantmännen Lantbruk är också en stor aktör på spannmålsmarknaden och köper årligen in stora mängder spannmål och oljeväxter som säljs till våra industrikunder inom livsmedel, foder och energi. Inom vår spannmålsaffär är sjöfarten en viktig faktor som möjliggör såväl transporter mellan våra produktionsanläggningar och hamnar som leveranser till våra industrikunder. Läs mer på Lantmännen Lantbruks webbplats.


Trafikverket Färjerederiet, Vaxholm

färjerederietLogoTrafikverket Färjerederiet är Sveriges största rederi och ett av landets största kollektivtrafikföretag med 65 fartyg, 21 miljoner personresor per år och 12 miljoner fordonstransporter. Färjerederiet har 41 färjeleder och närmare 650 personer som arbetar med färjetrafik.
Färjerederiet ingår i Trafikverket. För mer information se
Trafikverket Färjerederiets webbplats.


Styrsöbolaget, Göteborg

styrsologoStyrsöbolaget, som sedan 2004 ingår som ett dotterbolag i Veolia Transport Sverige AB, kör på uppdrag av Västtrafik passagerartrafiken med skärgårdsbåtar från Saltholmen till Södra skärgården och älvtrafiken med Älvsnabben och
Älvsnabbare. På uppdrag av Göteborgs stad, Trafikkontoret
kör Styrsöbolaget frakttrafiken med gods och nyttofordon från
Fiskebäck till Södra skärgården. För mer information se
Styrsöbolagets webbplats.

 

Medlemmar före 2014


Juridisk Byrå Sten Göthberg Sjökonsult

Juridisk Byrå Sten Göthberg Sjökonsult är en juridisk byrå med huvudsaklig inriktning på sjörätt, sjöförsäkringsrätt och andra juridiska frågor inom sjöfarts- och transportsektorn. Mer än 30 års erfarenhet finns inom dessa områden vilket gör att det nationella och internationella kontaktnätet är mycket stort.

Kompetens finns även inom avtalsrätt, köprätt och allmänjuridiska frågor samt inom processjuridiken. Byrån åtar sig även konsultuppdrag i övrigt och har stor erfarenhet av att genomföra konferenser och seminarier både på svenska och på engelska. För mer information kontakta Juridisk Byrå Sten Göthberg Sjökonsult på e-post: stengothberg@outlook.com eller tel: 031-81 18 77, mobil: 0709-83 98 50.

 


Vill du som Maritimt Forum-medlem presentera ditt företag/organisation?

Vill du som redan är medlem i Maritimt Forum presentera ditt företag eller organisation? Hör av dig till annika.soderberg[at]maritimeforum.se för mer information.

 

Dela med dig: