Bli medlem

STÖD VÅR VERKSAMHET – BLI MEDLEM!


MEDLEMMAR FRÅN DET MARITIMA KLUSTRETS OLIKA DELAR

Maritimt Forums (tidigare Sjöfartsforum) medlemmar är företag, organisationer, stiftelser, utbildningsinstitut, föreningar och myndigheter. Medlemmarna kommer från sjöfartsklustrets olika delar. Här finns rederier, hamnföretag, varuägare, klassningssällskap, banker, försäkringsbolag, mäklare, fackföreningar, konsultföretag, sjöfartsrelaterade företag och olika typer av kulturinstitutioner och branschorganisationer.

Tydliga resultat

Maritimt Forum har starkt bidragit till den samverkan som idag råder mellan maritima aktörer, etablerat begrepp som maritimt kluster och maritim näring, tydliggjort sammanhang och klustrets målsättning och behov. Föreningen har agerat arena, faciliterat processer och kommunicerat gemensamma budskap.

Stöd oss
Ett medlemskap i Maritimt Forum är ett sätt att stödja sjöfartsnäringens klustergemensamma samverkan och kommunikation. Medlemsavgiften sätts i relation till företagets/organisationens storlek och till ”närhet” till sjöfarten.

Maritimt Forum samlar den maritima näringen (faktablad)
Läs faktabladet Maritimt Forum samlar den maritima näringen. Klicka här >>

Bli medlem
Maritimt Forum välkomnar nya medlemmar. Ju fler medlemmar, desto större trovärdighet och möjligheter att agera. Vill ditt företag/organisation stödja vårt arbete? Du/ni är mycket välkomna med!

För mer information, kontakta Joachim Glassell, joachim.glassell@maritimeforum.se eller fyll i formuläret nedan så tar vi kontakt med dig.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

 

 © Copyright 2008-2017. Maritimt Forum, Sweden. All rights reserved.
Dela gärna textmaterial från våra webbsidor men glöm inte att alltid ange källan.

Dela med dig: