Transport

Branschområdet täcker olika typer av sjöfart – transocean, när- och kustsjöfart och inlandssjöfart – och hamn- och terminalverksamhet. Här finns rederiföretag, hamnföretag och terminaloperatörer. Detta branschområde har en speciellt stor påverkan på utvecklingen inom maritim service och t ex maritim teknologi.

Här kommer vi att presentera klusterområdet transport med främst rederi- och hamnföretag.

 

Informationsfilmer från klusterområdet

Nedan kan du se olika webbfilmer och informationsfilmer från organisationer och företag som är verksamma inom detta klusterområde. Vill din organisation eller företag att vi delar en webbfilm som beskriver er verksamhet inom området? Hör av dig till oss på info@maritimeforum.se


SveHamnarFilmSveriges Hamnar – Transporterna, jobben och miljön

Webbfilm: Sveriges Hamnar – Transporterna, jobben och miljön
Se vilken betydelse de svenska hamnarna har för samhället och vårt dagliga liv.

 Filmkälla: Sveriges Hamnar, Stockholm

 

Informationsfilm om fartygsanlöp

GotFilmWebbfilm: ”Gothenburg Approach – fartygsanlöp till Göteborgs Hamn” Göteborgs Hamns och Sjöfartsverkets informationsfilm om det goda anlöpet. Filmen är en del av samarbetet Gothenburg Approach som ska leda till snabbare, enklare och säkrare fartygsanlöp och effektivisera anlöpsprocessen.

Filmkälla: Göteborgs Hamn, Göteborg


Informationsfilm om Gävle Hamn 

GävleFilmWebbfilm: Gävle Hamn
Från Gävle Hamn skeppas exportprodukter som trä och stål ut i världen och en stor del av de råvaror och produkter som industrin i Mälardalen och Mellansverige kommer in via hamnen. Gävle Hamns har åtta olika terminaler och tar emot cirka 1000 fartygsanlöp per år.

Filmkälla: Gävle Hamn, Gävle


Stockholms hamnsatsningar

stoFilmWebbfilm: Stockholms stora hamnsatsningar och Norviksudden i Nynäshamn
Stockholm växer och fartygen blir större och kräver nya hamnlösningar. Här får du en snabb överblick över Stockholms Hamnars stora hamnsatsningar (2012).

Filmkälla: Stockholms hamnar, Stockholm

 

Världens första produkttanker att drivas med LNG-bränsle
BitViking-1Webbfilm: Bit Viking, Tarbit Shipping. Fartyget som 2011 blev världens första produkttanker att drivas med LNG-bränsle och därigenom avsevärt kunna minska miljöpåverkan. Läs mer om arbetet med hållbarhet och miljö inom svensk sjöfart.

 Filmkälla: Tarbit Shipping, Skärhamn

 

 

 

© Copyright 2008-2015. Sjöfartsforum/Maritime Forum, Sweden. All rights reserved.
Dela gärna textmaterial från våra webbsidor men glöm inte att alltid ange källan.

 

Dela med dig: