Service

Maritim service är det område som påverkas mest när verksamheterna i andra områden utvecklas eller går tillbaka. Här finns bank, finans och försäkring, advokatkontor, klassificeringssällskap, besiktningsföretag, skeppsmäklare (köp- och försäljning, befraktning och skeppsklarering), management- och bemanningsbolag, konsultföretag, speditörer, logistikaktörer, bunkerföretag m fl.

Här kommer vi att presentera klusterområdet service.

 

Dela med dig: