Offentlig Sektor

Inom den offentliga sektorn finns ett stort antal departement och myndigheter med marina och maritima ansvarsområden. Några av dessa är Näringsdepartementet (Sjöfartsverket, Trafikverket, Transportstyrelsen), Försvarsdepartementet (Försvarsmakten/Marinen), Justitiedepartementet (Kustbevakningen), Miljö- och energidepartementet (Havs- och vattenmyndigheten) och Arbetsmarknadsdepartementet.

Intresseorganisationer, föreningar, stiftelser, näringslivsorganisationer, fackföreningar m fl ingår också i området.

 

Här kommer vi att presentera klusterområdet Offentlig sektor.

 

 

 

 

 

 

Dela med dig: