Forskning och utbildning

Denna del omfattar utbildning med gymnasie- och universitetsutbildningar (sjöfart och transport, logistik, havsforskning), forskningsinstitutioner, samverkansarenor (Lighthouse), forskningsföretag och konsultverksamhet inom teknik, utbildning, kompetenförsörjning och t ex infrastruktur. Några av de större aktörerna är KTH, Chalmers, Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Havsmiljöinstitutet och World Maritime University (WMU).

Här kommer vi att presentera klusterområdet Forskning och utbildning, avgörande för hela klustrets utveckling.

 

Informationsfilm från klusterområdet

Nedan kan du se en informationsfilm från Lighthouse som är verksamma inom detta klusterområde. Vill din organisation eller företag att vi delar en webbfilm som beskriver er verksamhet inom området? Hör av dig till oss på info@maritimeforum.se

 

7-lighthouseLighthouse
Webbfilm: Lighthouse. Film om Lighthouse och den maritima sfären i Sverige.

Filmkälla: Lighthouse – Swedish Maritime Competence Centre, Göteborg

 

 

 

 

 

 

Dela med dig: