Webbfilmer

Webbfilmer – Maritimt Forum (tidigare Sjöfartsforum)

Här kan du se olika webbfilmer från events och konferenser som Maritimt Forum (tidigare Sjöfartsforum) har arrangerat. Besök gärna också vår You Tube-sida.


Den Maritima Mötesplatsen, Almedalsveckan, Visby 2017

Seminarier och bildspel från Maritima Mötesplatsen i Visby under Almedalsveckan 2017.

2017-07-03 Världens första fossilfria land – vatten och el, vad kan gå fel?
Arrangör: Lighthouse. Filmkälla: Lighthouse

2017-07-03 Hur främjar regioner och kommuner miljösmarta maritima företag?
Arrangör: Maritimt Forum (tidigare Sjöfartsforum), Föreningen Svensk Sjöfart, Lighthouse, Skärgårdsredarna, Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF), Sveriges Hamnar, Sveriges Skeppsmäklareförening
Filmkälla: Lighthouse

2017-07-04 Utan export inget välstånd, utan sjöfart ingen export
Arrangör: Maritimt Forum (tidigare Sjöfartsforum), Föreningen Svensk Sjöfart, Sveriges Hamnar, Sveriges Skeppsmäklareförening, Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF), Lighthouse och Skärgårdsredarna
Filmkälla: Lighthouse

2017-07-04 Trafiksäkerhet – sjöfartens sociala trumfkort
Arrangör: Föreningen Svensk sjöfart   Filmkälla: Lighthouse

2017-07-05 Krockar miljöambitionerna med vattenvägens persontransporter?
Arrangör: Maritimt Forum (tidigare Sjöfartsforum), Föreningen Svensk Sjöfart, Lighthouse, Skärgårdsredarna, Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF), Sveriges Hamnar, Sveriges Skeppsmäklareförening
Filmkälla: Lighthouse

2017-07-05 Konflikten, containrarna och den internationella konkurrensen – strejkerna i Göteborgs hamn
Arrangör: Sveriges Hamnar  Filmkälla: Lighthouse

2017-07-05  Infrastrukturminister Anna Johansson gästtalar på den Maritima Mötesplatsen
Arrangör: Maritimt Forum (tidigare Sjöfartsforum)  Filmkälla: Lighthouse

2017-07-05 Svensk sjömat för hållbar blå tillväxt
Arrangör: Maritimt Forum (tidigare Sjöfartsforum), Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF), Sveriges Hamnar, Skärgårdsredarna, Sveriges Skeppsmäklareförening, Lighthouse, Föreningen Svensk Sjöfart
Filmkälla: Lighthouse,

2017-07-03 – 06 Maritim Mötesplats 2017 – Bildspel
Källa/foto: Leena Tegevi, Skärgårdsredarna för Maritim Mötesplats

2017-07-03 – 06  Program för Maritim Mötesplats 2017 

.

Kustsjöfartskonferens, Västerås 2016

7k-w-6216Den 16 februari 2016 arrangerades konferensen: Kustsjöfart – en nödvändig del i framtidens transportsystem i Västerås. Arrangörer var Sjöfartsforum, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Mälarhamnar AB, Handelskammaren Mälardalen, Västerås stad och Luleå kommun.

Kustsjöfartskonferensen genomfördes med hjälp av bidrag från Stöd till ideella organisationer, Trafikverket.

Program – klicka här

Filmer:
2016-02-16 Kustsjöfartskonferens – Inledning – Del 1 (av 10)
2016-02-16 Kustsjöfartskonferens – Erik Bromander, Näringsdepartementet – Del 2 (av 10)
2016-02-16 Kustsjöfartskonferens – Anders Wijkman, Miljömålsberedningen – Del 3 (av 10)
2016-02-16 Kustsjöfartskonferens – Anders Teljebäck, Västerås stad; Niklas Nordström, Luleå kommun – Del 4 (av 10)
2016-02-16 Kustsjöfartskonferens – Lars Green, Green Consulting Group AB – Del 5 (av 10)
2016-02-16 Kustsjöfartskonferens – Jesper Kristensen, Unifeeder A/S – Del 6 (av 10)
2016-02-16 Kustsjöfartskonferens – Christer Ljungberg, Trivector AB – Del 7 (av 10)
2016-02-16 Kustsjöfartskonferens – Lena Erixon, Trafikverket – Del 8 (av 10)
2016-02-16 Kustsjöfartskonferens – Jessica Rosencrantz, Trafikutskottet, Riksdagen – Del 9 (av 10)
2016-02-16 Kustsjöfartskonferens – Henrik Vourinen, Luleå hamn – Del 10 (av 10)
Foton – klicka här
PowerPoint-presentationer  – klicka här

Filmkälla/bildkälla: Sjöfartsforum

 

Världssjöfartens Dag 2015, Göteborg

7k-w-5930-2_400pxVärldssjöfartens Dag 2015 behandlar ämnet Maritime Education and Training. Hur ska framtidens sjöfartsutbildning se ut och till vilken sjöfart ska vi utbilda? Hur behöver svenska utbildningar förändras och anpassas till de internationella utbildningsbehoven? Tal, paneldebatter och prisutdelningar inspelade under  dagen:

2015-09-24, Världssjöfartens Dag 2015 – Del 1 (av 5)
– Välkomsthälsning, inledning, Anna Hammargren, Sjöfartsforum
– 2015 års IMO-tal, Dr Cleopatra Doumbia-Henry, World Maritime University, Malmö
IMO-talet i sin helhet finns att läsa eller ladda ner – klicka här.

2015-09-24, Världssjöfartens Dag 2015 – Del 2 (av 5)
– Maritime Education and Training – Future demands, Gerardo Borromeo, Phillipine Transmarine Carriers

2015-09-24, Världssjöfartens Dag 2015 – Del 3 (av 5)
– Svensk eller utländsk utbildning och träning – vad avgör och hur ser behovet ut?, Anders Boman, Wallenius Lines
– Simulatorns betydelse för träning, Hans Hederström, Center for Simulator Maritime Training/Carnival Corporation & plc Group
– Svensk utbildning är unik – och vad är nästa steg?, Ted Bågfeldt, Linnéuniversitetet, Lennart Josefson, Chalmers Tekniska Högskola

2015-09-24, Världssjöfartens Dag 2015 – Del 4 (av 5)
– Runda bords-samtal och diskussion. De frågeställningar som diskuterades under runda bords-samtalen kan läsas eller laddas ner – klicka här.
– Publikens åsikter och input
– Panelsamtal: Vad påverkar utbildningssystemet – och vilken utveckling är önskvärd?
Deltagare: Staffan Littorin, Försvarsmakten, Ted Bågfeldt, Linnéuniversitetet, Anders Boman, Wallenius Lines, Kajsa Palmqvist, studerande, Hugo Landgren, Chalmers Bibliotek. Moderator: Karin Malmcrona, Blue Competence AB.
– Avslutning och prisutdelning:
– WISTA Swedens Kompassros
– Stiftelsen för unga kreativa krafter inom svensk sjöfart

2015-09-24, Världssjöfartens Dag 2015 – Del 5 (av 5)
Under Världssjöfartens Dag 2015 gavs också tillfälle att få en introduktion till den nu i september publicerade rapporten:
– Global Marine Technology Trends 2030, publicerad av Lloyd’s Register, Anders Höfnell, Lloyd’s Register Group

Rapporten är kulmen av är ett samarbetsprojekt mellan Lloyds Register, QinetiQ och University of Southampton. Läs mer om rapporten på Lloyd’s Registers webbplats där den även går att ladda ner: www.lr.org/en/news/news/global-marine-technology-trends-2030.aspx
Anders Höfnells presentation kan läsas eller laddas ner – klicka här.

Filmkälla: Sjöfartsforum

 

7k-w-5901_400pxDonsö Shipping Meet, Donsö 2015 

2015-09-01, Anna Johansson utlovar tonnageskatt 2016
Vill du läsa mer? Se Sjöfartsforums Aktuellt-inlägg genom att klicka här.

Filmkälla: Sjöfartsforum

 

 

Den Maritima Mötesplatsen, Almedalsveckan, Visby 2015

Semin7-k-w-mm15arier inspelade på den Maritima Mötesplatsen i Visby under Almedalsveckan 2015.
Observera att tyvärr kan vissa av filmerna stundtals ha dålig ljudkvalitet pga tekniska störningar.

2015-06-29 – 07-01 Maritim Mötesplats 2015 (bildspel)

2015-07-01 Havets maritima möjligheter – driver utveckling och tillväxt i bohuslänska kustsamhällen
Arrangör: Svenskt Marintekniskt Forum, Tillväxt Norra Bohuslän

2015-07-01 Svensk sjöfartsnäring 2030
Arrangör: MARITIM MÖTESPLATS – SJÖFARTSFORUM OCH MEDLEMSORGANISATIONER

2015-07-01 Inlandssjöfarten; det femte trafikslaget
Arrangör: MARITIM MÖTESPLATS – SJÖFARTSFORUM OCH MEDLEMSORGANISATIONER

2015-07-01 Flytande naturgas för renare sjöfart
Arrangör: MARITIM MÖTESPLATS – SJÖFARTSFORUM OCH MEDLEMSORGANISATIONER

2015-07-01 Kan nya regler ge skärgårdstrafiken flyt?
Arrangör: MARITIM MÖTESPLATS – SJÖFARTSFORUM OCH MEDLEMSORGANISATIONER

2015-07-01 Sjöfarten och samhällsnyttan
Arrangör: MARITIM MÖTESPLATS – SJÖFARTSFORUM OCH MEDLEMSORGANISATIONER

2015-06-30 M/S Sigrid bidrar till ökad svensk tjänsteexport
Arrangör: Svensk Kärnbränslehantering AB

2015-06-30 Framtidens sjöfartsforskning
Arrangör: Lighthouse

2015-06-30 Kan myndigheterna bidra till tillväxt?
Arrangör: MARITIM MÖTESPLATS – SJÖFARTSFORUM OCH MEDLEMSORGANISATIONER 

2015-06-30 Utan sjöfart svälter Sverige. Kan vi försvara våra sjöförbindelser och handelsvägar?
Arrangör: MARITIM MÖTESPLATS – SJÖFARTSFORUM OCH MEDLEMSORGANISATIONER 

2015-06-30 Varvsdöd? Inte alls – industriutveckling och arbetstillfällen
Arrangör: MARITIM MÖTESPLATS – SJÖFARTSFORUM OCH MEDLEMSORGANISATIONER 

2015-06-30 Turismen, vår nya stora exportnäring; vilken roll spelar sjöfarten?
Arrangör: MARITIM MÖTESPLATS – SJÖFARTSFORUM OCH MEDLEMSORGANISATIONER 

2015-06-30 Sjöfarten och näringsutvecklingen
Arrangör: MARITIM MÖTESPLATS – SJÖFARTSFORUM OCH MEDLEMSORGANISATIONER 

2015-06-29 Så bygger vi vägen till fler bostäder och nya transportlösningar
Arrangör: KTH och Vattenbussen AB

2015-06-29 Är den samhällsekonomiska analysen för transporter ”enögd”?
Arrangör: MARITIM MÖTESPLATS – SJÖFARTSFORUM OCH MEDLEMSORGANISATIONER 

2015-06-29 Vattenvägen – en underutnyttjad resurs som kräver fri isbrytning
Arrangör: MARITIM MÖTESPLATS – SJÖFARTSFORUM OCH MEDLEMSORGANISATIONER 

2015-06-29 Forskningsproppen – vad står på spel?
Arrangör: MARITIM MÖTESPLATS – SJÖFARTSFORUM OCH MEDLEMSORGANISATIONER 

2015-06-29 Sjöfarten seglar in i framtiden – men när kommer strategin?
Arrangör: MARITIM MÖTESPLATS – SJÖFARTSFORUM OCH MEDLEMSORGANISATIONER 

2015-06-29 Kan sjöfarten minska bilköerna?
Arrangör: Ostkusthamnar i Samverkan  

2015-06-29 Därför måste transportpolitiken vara trafikslagsövergripande
Arrangör: MARITIM MÖTESPLATS – SJÖFARTSFORUM OCH MEDLEMSORGANISATIONER 

Filmkälla: Per Elerud, Fullpage Communications

 

Sjöfartsforums IVV-resa till Rotterdam 2015

2015-05-11 – 2015-05-12 Sjöfartsforums IVV-resa till Rotterdam

Sjöfartsforum anordnade i maj 2015 en studieresa till Rotterdam för att studera den EU-klassade inlandssjöfarten, ett självklart trafikslag i Europa, men ännu inte i det svenska transportsystemet. Införandet i Sverige är på gång och när alla pusselbitar kring regelverk och förordningar är klara, är förhoppningen att inlandssjöfarten ska kunna spela en viktig roll även i Sverige.

EU-klassad inlandssjöfart är pråmfartyg anpassad för olika typer av last i vatten med en signifikant högsta våghöjd på 2 m – floder, sjöar, kanaler och kustzoner. Inlandssjöfarten kan bidra till ett mer hållbart och robust transportsystem.

Med på resan var representanter från myndigheter, departement, riksdagen, rederier och olika maritima konsultföretag.

 

Världssjöfartens Dag 2014, Göteborg

vsfd2014nTal, paneldebatter och prisutdelningar inspelade under Världssjöfartens Dag 2014, Göteborg. För mer information om dagen – klicka här.

2014-09-25 – Världssjöfartens Dag 2014 – Del 1
2014 års IMO-tal, Pia Berglund, Sveriges Redareförening
Den globala regelutvecklingen inom sjösäkerhet och miljö – en redovisning: Anna Petersson, Transportstyrelsen, Erik Eklund, Transportstyrelsen, Per Håvik, Näringsdepartementet
Paneldiskussion: Pia Berglund, Sveriges Redareförening, Erik Eklund, Transportstyrelsen, Kenneth Neijnes, Kustbevakningen, Anna Petersson, Transportstyrelsen, Erik Svensson, Chalmers.

2014-09-25- Världssjöfartens Dag 2014 – Del 2
20 år efter ESTONIA. Hur har sjösäkerhetsarbetet utvecklats och behöver olyckor ske för att skynda på regelutvecklingen? Olle Rutgersson, professor
Paneldiskussion om utvecklingen av miljö- och säkerhetsarbetet och om den regelutveckling vi önskar se: Tryggve Ahlman, Sveriges Redareförening, Johan Andersson, Marsafe AB, Ingrid Cherfils, Transportstyrelsen, Affe Norgren, Skärgårdsredarna, Kenny Reinhold, Seko sjöfolk, Per Tunell, Wallenius Marine AB.
Sammanfattning: Johan Franson

2014-09-25 – Prisutdelningar
Prisutdelningar av Stiftelsen för unga kreativa krafter inom svensk sjöfart och WISTA Sweden samt Sjöräddningssällskapets tack till tre fartyg.

Filmkälla: Sjöfartsforum


Den Maritima Mötesplatsen, Almedalsveckan, Visby 2014

almedalenSeminarier inspelade på den Maritima Mötesplatsen i Visby under Almedalsveckan 2014.

Almedalsveckan 2014 – en summering
Anna Hammargren summerar seminarier och aktiviteter på den Maritima Mötesplatsen i Visby under Almedalsveckan 2014.

2014-06-30 – 2014-07-03, Den Maritima Mötesplatsen (bildspel)
2014-06-30 – Regeringens maritima strategi
2014-06-30 – Maritimt valmanifest
2014-06-30 – Trafikslagsneutralt avgiftssystem
2014-06-30 – Trendspaning; Framtidens transportsystem
2014-07-01 – Trendspaning; Framtidens hamn
2014-07-02 – Myter om sjöfarten
2014-07-02 – Vad betyder hamnarna för AB Sverige?
2014-07-02 – Trendspaning; Framtidens transportköpare
2014-07-03 – Hållbar pendling går över vattnet
2014-07-03 – LNG, ett drivmedel på frammarsch
2014-07-03 – Utflaggning av skärgårdstrafiken
2014-07-03 – Trendspaning; Framtidens fartyg och båtar

Filmkälla: Sjöfartsforum, Per Elerud

För att se seminariet En konkurrenskraftig och hållbar transportnäring, besök Seko sjöfolks facebook-sida.


Bildspel: Maritim Mötesplats, Almedalsveckan, 2014

1a0812b2014-06-30 – 2014-07-03, Bildspel Den Maritima Mötesplatsen, Hamngatan 1, Visby.

 

 

 

Kustsjöfartskonferens, Kalmar 2013

KustsjofartsFilm

2013-11-12 –  2013-11-13, Kustsjöfartskonferens, Kalmar. Konferensen filmades och är uppdelad på ett antal webbfilmer.

Webbsändning: Del 1,  Del 2,  Del 3,  Del 4 och  Del 5
Dokumentation: Ta  del av talarpresentationerna.

Talare under konferensen:
Claes Wollents, Sjöhistoriska Museet, Anna Hammargren, Sjöfartsforum, Thomas Ruuth, Lantmännen, Pär Sandström, PSandström Logistics, Sven Sökjer-Petersen, MariTerm AB, Inge Vierth, VTI, Anders Åkesson, C, Riksdagen, Rickard Engström, Trafikverket, Helena Ervenius, Regionförbundet i Kalmar län, Johan Wallén, Team Lines Sverige, Christer Schoug, Sveriges Redareförening, Anders Sjöblom, Oskarshamns Kommun, Hans Kristian Haram, Shortsea Promotion Centre Norway och Thomas Johansson, Havs- och vattenmyndigheten. Moderatorer var Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum och Irené Tallhage-Lönn, Regionförbundet i Kalmar län.

Filmkälla: Sjöfartsforum

 

Världssjöfartens Dag, Göteborg 2013

VsfD132013-09-26, Världsjöfartens Dag, Göteborg
Konferensen och firandet filmades och går att se dels i sin helhet, dels per talare. 

Webbsändning: Världssjöfartens Dag 2013
Webbsändningen uppdelad per talare:
Catharina Elmsäter-Svärd,infrastrukturminister
Åsa Wilske, Miljöchef Göteborgs Hamn
John Holmberg, professor, vice rektor Chalmers Tekniska Högskola
Mattias Rust, talesperson, olja och sjöfart, Världsnaturfonden och Thomas Johansson, chef, enheten för  havsplanering och maritima frågor, Havs- och vattenmyndigheten
Dr Lisa Loloma Froholdt, Ph.D., assistant professor World Maritime University, WMU
Birgit Marie Liodden, vd Liodden Prosjekt, Secretary-General YoungShip International
Pär Sandström, PSandström Logistics AB
Paneldiskussion
Summering av Mattias Rust, Världsnaturfonden

Filmkälla: Sjöfartsforum

 

Världssjöfartens Dag, Göteborg 2012

vsfd122012-09-27, Världsjöfartens Dag, Göteborg – ”100 år efter Titanic”.
Konferensen och firandet filmades i två delar:
2012-09-27, Världssjöfartens Dag – ”100 år efter Titanic”, Göteborg  – Del 1
2012-09-27, Världssjöfartens Dag – ”100 år efter Titanic”, Göteborg  – Del 2

Filmkälla: Sjöfartsforum

 

 

Webbfilmer – inom det maritima klustret

Här kan du se olika webbfilmer och informationsfilmer från organisationer och företag inom det svenska maritima klustret. Vill din organisation eller företag att vi delar en webbfilm som beskriver er verksamhet inom klustret? Hör av dig till oss!

SveHamnarFilmSveriges Hamnar  Transporterna, jobben och miljön
Webbfilm: Sveriges Hamnar – Transporterna, jobben och miljön
Se vilken betydelse de svenska hamnarna har för samhället och vårt dagliga liv.

 Filmkälla: Sveriges Hamnar, Stockholm

 

 

Informationsfilm om fartygsanlöp
GotFilmWebbfilm: ”Gothenburg Approach – fartygsanlöp till Göteborgs Hamn” Göteborgs Hamns och Sjöfartsverkets informationsfilm om det goda anlöpet. Filmen är en del av samarbetet Gothenburg Approach som ska leda till snabbare, enklare och säkrare fartygsanlöp och effektivisera anlöpsprocessen.

Filmkälla: Göteborgs Hamn, Göteborg

 

Informationsfilm om Gävle Hamn 
GävleFilmWebbfilm: Gävle Hamn
Från Gävle Hamn skeppas exportprodukter som trä och stål ut i världen och en stor del av de råvaror och produkter som industrin i Mälardalen och Mellansverige kommer in via hamnen. Gävle Hamns har åtta olika terminaler och tar emot cirka 1000 fartygsanlöp per år.

Filmkälla: Gävle Hamn, Gävle

 

Stockholms hamnsatsningar
stoFilmWebbfilm: Stockholms stora hamnsatsningar och Norviksudden i Nynäshamn
Stockholm växer och fartygen blir större och kräver nya hamnlösningar. Här får du en snabb överblick över Stockholms Hamnars stora hamnsatsningar (2012).

Filmkälla: Stockholms hamnar, Stockholm

 

 

7-lighthouseLighthouse
Webbfilm: LighthouseFilm om Lighthouse och den maritima sfären i Sverige.

Filmkälla: Lighthouse – Swedish Maritime Competence Centre, Göteborg

 

 

BitViking-1Världens första produkttanker att drivas med LNG-bränsle
Webbfilm: Bit Viking, Tarbit Shipping. Fartyget som 2011 blev världens första produkttanker att drivas med LNG-bränsle och därigenom avsevärt kunna minska miljöpåverkan. Läs mer om arbetet med hållbarhet och miljö inom svensk sjöfart.

 Filmkälla: Tarbit Shipping, Skärhamn

 

 

 

 

 

 

Dela med dig: