2012

Här finner du presentationer och filmer från 2012 års arrangemang.

Dela gärna textmaterialet men glöm inte att alltid ange källan, vilken antingen är Maritimt Forum (tidigare Sjöfartsforum) eller någon extern part. Vid varje dokumentation framgår vem/vilka som är källan.


120308, Kustsjöfart/Intermodalitet-konferens med paneldiskussion, Stockholm
När ska Sverige se vattenvägen och hamnarna som en kostnadseffektiv, hållbar, långsiktig tillgång?  Paneldebatt
När- och kustsjöfart – räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till?
Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum
Närsjöfart och inrikessjöfart, Bertil Arvidsson, Bacab AB
Dags att se närsjöfartens möjligheter!, Douglas Heilborn, Oxelösunds Hamn AB
Fokusgrupp infrastruktur och intermodalitet, Erik Froste, Södertälje Hamn AB
”Kan sjöfarten rädda kapacitetsbristen/trängseln på järnväg?”, Einar Schuch, Trafikverket
Framtida utmaningar för närsjöfarten, Jhonny Husell, Bore Ltd
Närsjöfart i ett europeiskt feederperspektiv, Lars Rexius, Unifeeder Sweden AB

120321, Program vid Sjöfartsforums och Sjöfartens Analys Instituts stämmor / CSR-konferens
Program

120417, Det maritima klustrets värdeskapande och konkurrensförutsättningar – Seminarium, Stockholm
Program
Det maritima klustrets värdeskapande och konkurrensförutsättningar, Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum
Så skapar det norska maritima klustrets värde för NorgeErik W Jakobsen, CEO, Menon Research
Vad skapar framgång för europeiska sjöfartsnationer? En snabb studie i värdeskapande från två europeiska sjöfartsnationer – vad krävs för en flagga och en nation ur ett tillväxtperspektiv?, Johan Axiö, regionkoordinator Öst, Sjöfartsverket
Presentation handlingsplan fokusgrupp Hållbar värdetillväxt, Jaak Meri, Sjöfartsverket
Presentation handlingsplan fokusgrupp Konkurrensvillkor, Kristofer Andrén, Sjöfartskonsult
Ansvarsfull sjöfart – om UN Global Compact i ett globalt företag, Annica Setterberg, Senior Legal Advisor, Wallenius Lines
CSR och hållbar tillväxt i en liten organisation, Claes-Göran Österlund, tidigare vd, AB Göta kanalbolag

120702, Program, Den Maritima Mötesplatsen, Almedalsveckan 2012, Visby
Program

120927, Världssjöfartens Dag, Göteborg 

vsfd12Världsjöfartens Dag, Göteborg – ”100 år efter Titanic”.
Konferensen och firandet filmades i två delar:
2012-09-27, Världssjöfartens Dag – ”100 år efter Titanic”, Göteborg  – Del 1
2012-09-27, Världssjöfartens Dag – ”100 år efter Titanic”, Göteborg  – Del 2

Filmkälla: Sjöfartsforum


121108
, Maritim informationsteknik Kunskap och innovation, Den maritima strategiprocessen
Den maritima strategiprocessen, Anna Hammargren, Sjöfartsforum
Forskning och innovation för bättre måluppfyllelse – Trafikverkets FoI-strategi, Marie Fridolin, Trafikverket
Ericsson in Shipping, C Herlitz, Ericsson
Innovation med informationsteknik, Per-Erik Holmberg, Viktoriainstitutet
Sjöfart, innovation, utvecklingsarbete och forskingMikael Huss, Wallenius Marine
Svensk kompetens- & innovationsutveckling – Var står vi idag?, Göran Rudbäck, Sjöfartsverket
Marin IT, Börje Silverfjäll, Broströms AB
Kunskap och innovation förusättningar för hållbar värdetillväxt, Björn Södahl, Lighthouse
Kunskap-Innovationskonf, Marit Werner, Vinnova

 

 

 

121108, Maritim Informationsteknik och kunskap & innovation (seminarium), Stockholm
– Den maritima strategiprocessen, Anna Hammargren
– Svensk kompetens och innovationsutveckling – var står vi, Göran Rudbäck
>> Sjöfartens innovationsbehov, Mikael Huss
>>Regionala dialoger och innovationsstrategier, Marit Thunberg Werner
>> Forskning och innovation för bättre måluppfyllelse – Trafikverkets FOI-strategi, Marie Fridolin
>> Kunskap & innovation inom det maritima klustret – en handlingsplan, Björn Södahl
>> Maritim informationsteknik – nuläge och framtidsmöjligheter, samt en handlingsplan, Per-Erik Holmberg
>> Ericsson och det uppkopplade fartyget, Claes Herlitz
>> Det uppkopplade fartyget i praktiken, Börje Silverfjäll

120417, Konkurrensvillkor och hållbart värdeskapande (seminarium), Stockholm
>> Den maritima strategiprocessen, Anna Hammargren
>> Norska maritima klustrets värdeskapande, Erik W Jakobsen
>> Vad skapar framgång för europeiska sjöfartsnationer, Johan Axiö
>> CSR i en liten organisation, Claes-Göran Österlund
>> Global Compact i stor koncern, Annica Setterberg
>> Handlingsplan, Hållbart värdeskapande, Jaak Meri
>> Handlingsplan, Konkurrensvillkor, Kristofer Andrén

Se webbsändningen från seminariet, uppdelad i tre delar.
Den tredje delen är en paneldiskussion med Anders Boman, Wallenius, Kenny Reinhold, SEKO sjöfolk, Erik W Jakobsen, Menon, Johan Axiö, Sjöfartsverket, Hans Rothenberg, m, Riksdagens näringsutskott och Lars Johansson, s, Riksdagens trafikutskott.

LäsMerLäs eller beställ foldern om det maritima klustrets handlingsplan för goda konkurrensvillkor:
Konkurrensvillkor – I harmoni med övriga trafikslag och internationella regelverk

 

120927, Världssjöfartens Dag – ”100 år efter Titanic”, Göteborg

Se hela konferensen som
webbsändning.


120308, Närsjöfart- och kustsjöfart – lösningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till?

Stockholm
>> Den maritima strategiprocessen – om att sättta en näring på kartan, Anna Hammargren
>> Dags att se närsjöfartens möjligheter, Douglas Heilborn
>> Närsjöfarten i ett europeiskt feederperspektiv, Lars Rexius
>> Framtida utmaningar för närsjöfarten, Jhonny Husell
>> Närsjöfart och inlandssjöfart, Bertil Arvidsson
>> Infrastruktur och intermodalitet – slutsatser, Erik Froste
>> Kan sjöfarten rädda kapacitetsbristen /trängseln på järnväg? Einar Schuch
>> Paneldiskussion
>> Folder om det maritima klustrets handlingsplan för ökad intermodalitet

Dela med dig: