2013

Här finner du dokumentation från 2013 års arrangemang.

Dela gärna textmaterialet men glöm inte att alltid ange källan, vilken antingen är Sjöfartsforum eller någon extern part. Vid varje dokumentation framgår vem/vilka som är källan.

131112 — 13, Kustsjöfartskonferens, Kalmar
Claes Wollents, Sjöhistoriska Museet (1 MB)
– Anna Hammargren, Sjöfartsforum (0,5 MB)
 Thomas Ruuth, Lantmännen (1 MB)
– Pär Sandström, PSandström Logistics (0,5 MB)
– Sven Sökjer-Petersen, MariTerm AB (4 MB)
– Inge Vierth, VTI (0,5 MB)
– Anders Åkesson, C, Riksdagen (1,5 MB)
– Rickard Engström, Trafikverket (4 MB)
– Helena Ervenius, Regionförbundet i Kalmar län (2 MB)
– Johan Wallén, Team Lines Sverige (1 MB)
– Christer Schoug, Sveriges Redareförening (3 MB)
– Anders Sjöblom, Oskarshamns Kommun (1 MB)
– Hans Kristian Haram, Shortsea Promotion Centre Norway (3 MB)
– Thomas Johansson, Havs- och vattenmyndigheten (3 MB)

Se Sjöfartsforums webbsändning från Kustsjöfartskonferensen:
Del 1,   Del 2,   Del 3,  Del 4  och  Del 5

130926, Världssjöfartens Dag 2013, Göteborg
– Program, Världssjöfartens Dag 2013
– Talarpresentationer, Del I, 26 september 2013
– Talarpresentationer, Del II, 26 september 2013

KameraIkonSe Sjöfartsforums webbsändning från
Världssjöfartens Dag 2013:

Dagen i helhet 
eller webbsändning uppdelad per talare:
– Catharina Elmsäter-Svärd, infrastrukturminister
– Åsa Wilske, Miljöchef Göteborgs Hamn
– John Holmberg, professor, vice rektor Chalmers Tekniska Högskola
– Mattias Rust, talesperson, olja och sjöfart, Världsnaturfonden och Thomas Johansson, chef, enheten för havsplanering och maritima frågor, Havs- och vattenmyndigheten
– Dr Lisa Loloma Froholdt, Ph.D., assistant professor World Maritime University, WMU
– Birgit Marie Liodden, vd Liodden Prosjekt, Secretary-General YoungShip International 
– Pär Sandström, PSandström Logistics AB
– Paneldiskussion
– Summering: Mattias Rust, Världsnaturfonden


130829, Maritimt Mingel – Tema Is,
Rosenvik, Stockholm
– Isbrytning, Tomas Årnell, Sjöfartsverket
– Polarforskning, Björn Dahlbäck, Polarforskningssekretariatet


130629 — 130706, Maritim Mötesplats, Almedalen 2013, Visby
– Program, Maritim Mötesplats, Almedalen 2013
– Bildspel Maritim Mötesplats, Almedalen 2013


130319
, Konferens i samband med Sjöfartsforums föreningsstämma:
”CSR – lyx eller nödvändighet”, Göteborg
Tre exempel från näringen:
– Stena AB, Emma Enochsson
– Stockholms Hamnar AB, Gun Rudeberg
– Lloyd’s Register – Anne-Marie Warris


130124, ”Manifestkonferens” om JOBB, KOMPETENS och SAMHÄLLSNYTTA,
Stockholm
– Det Maritima Manifestet – en presentation,
Anna Hammargren, Sjöfartsforum

– Västsvenskt näringsliv behöver en nationell maritim strategi,
.  Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen

– Staden behöver vattenvägen – men de nationella beslutet saknas,
Anna Wersäll, Stockholms Handelskammare

– Näringslivet tar upp kampen för sjöfarten,
   Eric Hjalmarsson, Thor Shipping & Transport/Mälarlogistik

Satellitinformation vässar sjöfartens transport- och miljöeffektivitet,
.  Torbjörn Rydbergh, Marine Benchmark

– Svenska rederier och fartyg – nytta och värdeskapande i Sverige,
.  Henrik Källsson, Thunbolaget

– Maritim teknologi i symbios med rederier och maritim miljö,
.  Håkan Svensson, Berg Propulsion

Ingen havsbaserad energi utan maritim kompetens,
Charlotte Bergqvist, wpd Scandianvia

Sjöfart och turism – en kombination med stora samhällsvärden,
Jan Larsén, Strömma Turism och Sjöfart

Dela med dig: