2013

Här finner du presentationer och filmer från 2013 års arrangemang.

Dela gärna textmaterialet men glöm inte att alltid ange källan, vilken antingen är Maritimt Forum (tidigare Sjöfartsforum) eller någon extern part. Vid varje dokumentation framgår vem/vilka som är källan.


131112 – 13, Kustsjöfartskonferens, Kalmar

Presentationer
– Claes Wollents, Sjöhistoriska Museet (1 MB)
– Anna Hammargren, Sjöfartsforum (0,5 MB)
 Thomas Ruuth, Lantmännen (1 MB)
– Pär Sandström, PSandström Logistics (0,5 MB)
– Sven Sökjer-Petersen, MariTerm AB (4 MB)
– Inge Vierth, VTI (0,5 MB)
– Anders Åkesson, C, Riksdagen (1,5 MB)
– Rickard Engström, Trafikverket (4 MB)
– Helena Ervenius, Regionförbundet i Kalmar län (2 MB)
– Johan Wallén, Team Lines Sverige (1 MB)
– Christer Schoug, Sveriges Redareförening (3 MB)
– Anders Sjöblom, Oskarshamns Kommun (1 MB)
– Hans Kristian Haram, Shortsea Promotion Centre Norway (3 MB)
– Thomas Johansson, Havs- och vattenmyndigheten (3 MB)

KustsjofartsFilm

Filmer
Konferensen filmades och är uppdelad på ett antal webbfilmer.

Webbsändning: Del 1,  Del 2,  Del 3,  Del 4 och  Del 5
Dokumentation: Ta  del av talarpresentationerna.

Talare under konferensen:
Claes Wollents, Sjöhistoriska Museet, Anna Hammargren, Sjöfartsforum, Thomas Ruuth, Lantmännen, Pär Sandström, PSandström Logistics, Sven Sökjer-Petersen, MariTerm AB, Inge Vierth, VTI, Anders Åkesson, C, Riksdagen, Rickard Engström, Trafikverket, Helena Ervenius, Regionförbundet i Kalmar län, Johan Wallén, Team Lines Sverige, Christer Schoug, Sveriges Redareförening, Anders Sjöblom, Oskarshamns Kommun, Hans Kristian Haram, Shortsea Promotion Centre Norway och Thomas Johansson, Havs- och vattenmyndigheten. Moderatorer var Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum och Irené Tallhage-Lönn, Regionförbundet i Kalmar län.

Filmkälla: Sjöfartsforum

 

130926, Världssjöfartens Dag 2013, Göteborg

Presentationer
– Program, Världssjöfartens Dag 2013
– Talarpresentationer, Del I, 26 september 2013
– Talarpresentationer, Del II, 26 september 2013

VsfD13Filmer
Konferensen och firandet filmades och går att se dels i sin helhet, dels per talare.

Webbsändning: Världssjöfartens Dag 2013
Webbsändningen uppdelad per talare:
 Catharina Elmsäter-Svärd,infrastrukturminister
– Åsa Wilske, Miljöchef Göteborgs Hamn
– John Holmberg, professor, vice rektor Chalmers Tekniska Högskola
– Mattias Rust, talesperson, olja och sjöfart, Världsnaturfonden och Thomas Johansson, chef, enheten för  havsplanering och maritima frågor, Havs- och vattenmyndigheten
– Dr Lisa Loloma Froholdt, Ph.D., assistant professor World Maritime University, WMU
– Birgit Marie Liodden, vd Liodden Prosjekt, Secretary-General YoungShip International 
– Pär Sandström, PSandström Logistics AB
– Paneldiskussion
– Summering av Mattias Rust, Världsnaturfonden

Filmkälla: Sjöfartsforum

130829, Maritimt Mingel – Tema Is, Rosenvik, Stockholm
– Isbrytning, Tomas Årnell, Sjöfartsverket
– Polarforskning, Björn Dahlbäck, Polarforskningssekretariatet


130629 — 130706, Maritim Mötesplats, Almedalen 2013, Visby
– Program, Maritim Mötesplats, Almedalen 2013
– Bildspel Maritim Mötesplats, Almedalen 2013


130319
, Konferens i samband med Sjöfartsforums föreningsstämma:
”CSR – lyx eller nödvändighet”, Göteborg
Tre exempel från näringen:
– Stena AB, Emma Enochsson
– Stockholms Hamnar AB, Gun Rudeberg
– Lloyd’s Register – Anne-Marie Warris


130124, ”Manifestkonferens” om JOBB, KOMPETENS och SAMHÄLLSNYTTA,
Stockholm
– Det Maritima Manifestet – en presentation,
Anna Hammargren, Sjöfartsforum

– Västsvenskt näringsliv behöver en nationell maritim strategi,
.  Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen

– Staden behöver vattenvägen – men de nationella beslutet saknas,
Anna Wersäll, Stockholms Handelskammare

– Näringslivet tar upp kampen för sjöfarten,
   Eric Hjalmarsson, Thor Shipping & Transport/Mälarlogistik

Satellitinformation vässar sjöfartens transport- och miljöeffektivitet,
.  Torbjörn Rydbergh, Marine Benchmark

– Svenska rederier och fartyg – nytta och värdeskapande i Sverige,
.  Henrik Källsson, Thunbolaget

– Maritim teknologi i symbios med rederier och maritim miljö,
.  Håkan Svensson, Berg Propulsion

Ingen havsbaserad energi utan maritim kompetens,
Charlotte Bergqvist, wpd Scandianvia

Sjöfart och turism – en kombination med stora samhällsvärden,
Jan Larsén, Strömma Turism och Sjöfart

Dela med dig: