2011 – 2010

Här finner du dokumentation från 2011-2010 års arrangemang.

Dela gärna textmaterialet men glöm inte att alltid ange källan, vilken antingen är Maritimt Forum (tidigare Sjöfartsforum) eller någon extern part. Vid varje dokumentation framgår vem/vilka som är källan.

2011

110209, Trafikutskottet, Maritima Strategiprocessen
Strategiprocessen,  Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum

110317, Strategiprocesskonferens, Strategiprocessen fas 2
110317, Strategiprocesskonferens, Strategiprocessen fas 2, Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum
110317, Strategiprocesskonferens, Cecilia Johansson, Vinnova
110317, Strategiprocesskonferens, Nationell strategi för svensk besöksnäring, Svensk Destinationsutveckling AB

110324, Stämmokonferens, Sjöfartsforum och Sjöfartens Analysinstitut
110324, Stämmokonferens, Sjöfartsforum och Sjöfartens Analysinstitut
110328, Stämmokonferens, CSR

 110405, Stora Marindagen, Göteborg
Economic measures for innovation – effects of the Norweigan NOx-fund, Geir Hoibye, The Business Sector’s NOx Fund

110520, European Maritime Day 2011, Göteborg
110520, European Maritime Day 2011, Öppet strategiseminarium, del 1
110520, European Maritime Day 2011, Öppet strategiseminarium, del 2

110704, Sjöfartseftermiddag i Almedalen 2011, Visby
Program, Arrangörer: Sjöfartsverket, Sveriges Hamnar, Sjöfartsforum, SWEREF, Skärgårdsredarna, Sveriges Skeppsmäklareförening, Svenskt Maskintekniskt Forum

110929, Världssjöfarten Dag 2011, Göteborg
110929, Program, Världssjöfarten Dag
110929,Världssjöfarten Dag, IMO-talet, Christer Lindvall, IFSMA och SFBF
110929, Världssjöfarten Dag-dokumentation del 1
110929, Världssjöfarten Dag-dokumentation del 2
110929, Världssjöfarten Dag-dokumentation del 3
110929, Världssjöfarten Dag-dokumentation del 4

111201, Frukostmöte, Riksdagen, Stockholm
Sjöfartens miljösatsningar – inte bara en jakt på emissioner
111201, Program
111201, Den Maritima strategiprocessen, Anna Hammargren, Sjöfartsforum
111201, Från byte av glödlampor till vindkraftverk ombord, Niclas Mårtensson, Stena
111201,Implementing energy management systems in shipping, Hannes Johnsson, Sjöfart och Marin teknik, Chalmers
111201, Effekter på kustsjöfarten av likabehandling av transportslagen, Per Kågeson, Centre for Transport Studies

111201 Konferens Inre vattenvägar / Inland Water Ways
111201, EU-klassad inlandssjöfart och kustsjöfart, Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum
111201, Effekter på kustsjöfarten av likabehandling av transportslagen, Per Kågeson, Centre for Transport Studies
111201, Inre vattenvägar, Henrik Källsson, Thunbolaget
111201, EU:s inre vattenvägar ett alternativ för Sverige?, B Pettersson, West Sweden
111201, IWW-konferens, Marcus Smedman, Region Värmland
111201, IWW-konferens, B Fredriksson, Billerud
111201, Regelverket IWW, Bertil Arvidsson
111201, IWW konferens, Anders Jideklev, Lantmännen
111201, Godsfartyg och fartyg, Bertil Arvidsson
111201, Persontrafiken och kollektivtrafik på vatten, Susanna Hall Kihl, Vattenbussen AB

2011, Inrikes persontransport
2011, Inrikes persontransport – en handlingsplan, Sjöfartsforum

 

2010

100923, Världssjöfartens Dag 2010, Göteborg
100923, Program Världssjöfartens Dag 2010 – Year of the Seafarer

Dela med dig: