Presentationer

Seminarier om sjöfartens möjligheter, konferenser och möten om angelägna sjöfartsfrågor är viktiga delar av Sjöfartsforums verksamhet.

Vi arrangerar seminarier både i egen regi och tillsammans med andra aktörer och föreningen efterfrågas också för både tal och moderatorskap.

Ta gärna del av dokumentation från våra olika arrangemang. Årets presentationer finner du nedan, tidigare års genom att välja årtal i menyraden till vänster.

Dela gärna textmaterialet men glöm inte att alltid ange källan, vilken antingen är Sjöfartsforum eller någon extern part. Vid varje presentation framgår vem/vilka som är källan.

 

2016

160929, Världssjöfartens Dag 2016, Norrköping

Världssjöfartens Dag 2016 behandlar ämnet Sjöfartens roll för den globala handeln. Läs mer

Presentationer

160929, Handel, samhällsutveckling och konsumtionstrender, Jonas Arnberg, Svensk Handel
160929, Hamnens roll i den globala handeln, Ola Hjärtström, Norrköpings Hamn AB
160929, Kustsjöfartens betydelse för Sverige;
Film: Blå tillväxt/Blue Growth, Pia Berglund, vd Föreningen Svensk Sjöfart
Presentation, Johan Lantz, vd Avatar Logistics AB

Prisutdelning: WISTA Swedens Kompassros 2016

Programmet >>

 

160704 – 160707, Maritim Mötesplats, Almedalsveckan 2016, Visby

Presentationer

160704

160704, Seminarium: Gratis vatten och inga köer – låt sjöfarten bidra till större samhällsnytta:
”Hur betalar trafiken på järnväg, väg vatten och i luft för sin infrastruktur idag?”, Jan-Eric Nilsson, VTI

160704, Seminarium: Mälaren – en havsvik att utveckla:
Mälaren – en havsvik vi vill utveckla, Eric Hjalmarsson, Thor Shipping och Transport AB
Mälaren – den nya motorvägenCarola Alzén, Mälarhamnar AB

160705

160705, Seminarium: Kan vattenvägen utveckla besöksnäringen?
Kryssningskajen i Visby, Johan Röstin, Copenhagen Malmö Port
Skärgårdstrafiken är en förutsättning för en levande skärgård, men kan den utveckla besöksnäringen?, Bertil Pevantus, Styrsöbolaget och Anders Olsson, Kustevent

160705, Seminarium: Smarta fartyg –  svensk sjöfarts möjlighet till en ljusare framtid?
Smarta fartyg – svensk sjöfarts möjlighet till en ljusare framtid?, Åsa Burman, Lighthouse

160706

160706, Seminarium: Handel och samhällsförsörjning – hur sårbart är Sverige?
Spaning på sjöfart, handel och samhällsförsörjning – hur sårbart är Sverige?, Nils Karlsson, Ratio

160706, Seminarium: Svenska varv – en nationell tillgång
Svenska varv – en nationell tillgångAnders Larsson, Oresund Drydocks AB

160706, Seminarium:
Sjöfarten visar vägen mot fossiloberoendeSvenskt Marintekniskt Forum

160706, Seminarium:
Dialog – Från väg till sjö – varför händer det inte?, Sjöfartsverket

160707

160707, Seminarium: Grön omställning för konkurrenskraftig maritim sektor:
Instrument för miljövänlig sjöfart Hur kan vi skynda på omställningen till grön maritim sektor?, Zoi Johansson Nikopoulou, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Grön omställning för ett konkurrenskraftigt Sverige – hur når vi dit och hur kan den maritima sektorn bidra?, Staffan Laestadius, KTH Stockholm

 

Bilder och bildspel

Bilder från den Maritima Mötesplatsen i Visby under Almedalsveckan 2016
Foto: Leena Tegevi, Skärgårdsredarna för Maritim Mötesplats, 2016 respektive Sjöfartsforum

3-va-6815-01

 

 

 

 

Bildspel från den Maritima Mötesplatsen i Visby under Almedalsveckan 2016
Bildspel inkl foto: Leena Tegevi, Skärgårdsredarna

3-va-e-6815-01

 

 

 

>> Se programmet här.

3-va-e-alm60627


 

 

 

 

160309, Minikonferens

– Tema: Att utveckla för framtiden, Göteborg

Den 9 mars 2016 i anslutning till Sjöfartsforums föreningsstämma i Göteborg arrangerades en minikonferens med tema: Att utveckla för framtiden. Läs mer här.

PowerPoint-presentationer
2016-03-09, Bygga ny marknad och spräcka strukturerJohan Lantz, vd, Avatar Logistics AB
2016-03-09, Vikten av målstyrning och Nollvisionen, Anders Lie, trafiksäkerhetsexpert, Trafikverket


160216, Kustsjöfartskonferens, Västerås

Den 16 februari 2016 arrangerades konferensen: Kustsjöfart – en nödvändig del i framtidens transportsystem i Västerås. Arrangörer var Sjöfartsforum, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Mälarhamnar AB, Handelskammaren Mälardalen, Västerås stad och Luleå kommun.

Kustsjöfartskonferensen genomfördes med hjälp av bidrag från Stöd till ideella organisationer, Trafikverket.

Program – klicka här

PowerPoint-presentationer
2016-02-16, Inledning – begrepp att ha koll på, Anna Hammargren, Sjöfartsforum
2016-02-16, Klimatomställningens utmaningar, Anders Wijkman, Miljömålsberedningen
2016-02-16, Framtidens transportsystem, Anders Teljebäck, Västerås stad och Niklas Nordström, Luleå kommun
2016-02-16, Sjötransportlösningar möter EUs klimat- och miljömål, Jesper Kristensen, Unifeeder A/S
2016-02-16, Klimat- och transportmål – en papperstiger?, Christer Ljungberg, Trivector AB
2016-02-16, Så skapar vi förutsättningar för sjöfarten i det multimodala transportsystemet, Lena Erixon, Trafikverket
2016-02-16, Trafikutskottets trafikslagsövergripande arbete och reflektioner från dagen, Jessica Rosencrantz, Trafikutskottet, Riksdagen
2016-02-16, Hamnarnas budkavle, Henrik Vuorinen, Luleå Hamn

För presentationen Linjesjöfart och globala transportmönster – påverkan och trender av Lars Green: Kontakta Lars Green, Green Consulting Group, e-post lars.green@greenconsultinggroup.se

Filmer
:
Vill du se filmer från konferensen – klicka här

Foton:
Vill du se bilder från konferensen – klicka här

 

 

 

 © Copyright 2008-2015. Sjöfartsforum/Maritime Forum, Sweden. All rights reserved.
Dela gärna textmaterial från våra webbsidor men glöm inte att alltid ange källan, ovavsett om det är Sjöfartsforum eller externa föreläsare, företag eller organisationer.

Dela med dig: