European Shortsea Network

EUROPEAN SHORTSEA NETWORK – FÖR EN UTVECKLAD EUROPEISK NÄRSJÖFART

EuShSeaNetwEuropean Shortsea Network är en sammanslutning av Shortsea Promotion Centres (SPCs) i Europa. Nätverkets målsättning är att öka kunskapen om och förutsättningarna för short-sea shipping, dvs närsjöfart.

Sjöfartsforum är Shortsea Promotion Centre Sweden, utsedd av Näringsdepartementet. Det första nationella SPC bildades 1997 i Nederländerna. År 2000 fanns så många SPCs att European Shortsea Network kunde bildas. Idag består nätverket av 20 nationella SPCs.

Nätverket träffas två gånger per år, men fungerar i övrigt som en virtuell plattform för promotion och information runt Europasjöfart. ESN arbetar också för att sprida idéer och best practises mellan medlemmarna för att stimulera de nationella organisationernas arbeten. Nätverket ger också support till nya SPCs och arbetar med att identifiera gemensamma problem, behov och s k bottlenecks kring Europasjöfarten.

De senaste åren har flertalet medlemmar arbetat tillsammans med större projekt, delvis finansierade av EU. Bl a har en rapport om SECA-effekterna tagit fram. Rapporten kan laddas ner längst ned på denna sida.

Medlemmarna finns i norr och söder, liksom öst och väst vilket möjliggör både praktisk och effektiv promotion inom EU. Ett lands EU-medlemskap är dock inget krav, varför även Norges SPC är en av medlemmarna.

2014-map-EuropeOrdförandeskapet i ESN följer det land som är ordförande för European Coucil och gäller under samma period. Om ett EU-land inte har ett nationellt SPC kommer ordförandeskapet innan förlängas med tre månader och den därpå tillträdande får ta över ordförandeklubban tre månader tidigare. En av SPC-medlemmarna är utsedd till kassör. Övrigt arbete utförs i arbetsgrupper, som kan vara både av permanent och temporär karaktär.

Flera SPCs inom European Shortsea Network arbetar idag som Intermodal Promotion Centres och många SPCs arbete att formellt utvidga verksamheterna till att även täcka internmodala transportlösningar pågår.

LäsMer
Läs mer om European Shortsea Network
Läs ESNs SECA-rapport från 2014 om svaveldirektivets konsekvenser

 

© Copyright 2008-2014. Sjöfartsforum/Maritime Forum, Sweden. All rights reserved.
Dela gärna textmaterial från våra webbsidor men glöm inte att alltid ange källan.

Dela med dig: