Världssjöfartens Dag 2015

3va-vsfd15-03Ledarskap och simulatorträning hett under Världssjöfartens Dag

World Maritime Day – i Sverige Världssjöfartens Dag – firades den 24 september 2015. Den uppmärksammade sjöfartsutbildningarnas och träningens betydelse för den hållbara, globala sjöfartsindustrin. Föredragen och diskussionerna under firandet i Sverige –  i Göteborg – kan sammanfattas i vikten av ledarskap, samverkan mellan akademi och näringsliv, den snabba teknologiutvecklingens stora påverkan på fartyg och landorganisation, simulatorträning på stark frammarsch och vikten av att träna det vardagssituationerna ombord inte möjliggör, landorganisationens utbildning samt inte minst hållbarhetsfrågornas allt större påverkan.

– “We need to ensure that future leaders, executives and senior personnel and seafarers have the skills, education and training they need for the marine and oceans industry to today and for tomorrow”, sa WMUs president Cleopatra Doumbia Henry, som också menade att maritime education and training kräver “excellence”.

– ”Far more is required than simply teaching the obvious technical skills required for ship operations. It requires lecturers, professors and managers with decision-making skills, professionalism, human relations skills, ethics and environmental awareness. The greater the degree to which our education and training captures these elements, the more our present and future seafarers will be optimally situated for a life-long career, whether at sea or on shore.”

170 personer hade samlats i Folkets Hus i Göteborg för att lyssna på talare och själv delta i diskussionerna runt årets tema ”Maritime education and training”. Hur ska våra framtida utbildningar se ut och varför? Vilken roll kommer e-learning och simulatorträning att spela, till vilket sjöfart ska vi utbilda och hur ska vi attrahera utbildade sjömän till vår näring?

För första gången var Världssjöfartens Dags key-note speaker inte svensk, utan från Filippinerna. Gerardo Borromeo, CEO för Philippine Transmarine Carriers, vice president för International Chamber of Shipping och president för InterManager, den internationella ship-managementindustrins branschorganisation, talade. Gerardo Borromeo berättade om Filipinernas satsning på crew management och på vikten av utbildning och träning för en hållbar, framtidsinriktad sjöfart.

Dr Cleopatra Doumbia-Henry – World Maritime Universitys nytillträdda president – höll årets IMO-tal. Talet handlade mycket om utvecklingsfaktorer med påverkan på den maritima näringen idag, bl a teknologiutvecklingen, att se hela transportkedjan, corporate social responsibility och globala hållbarhetsmål.

Utbildning och träning är, sa Cleopatra Doumbia-Henry, mycket större än vad som händer i en lektionssal och mycket bredare än samspelet mellan lärare och elev. ”Excellent maritime education and training” bygger på tre grundfaktorer; effektiva offentliga system och administrativa samhälls- och myndighetsstrukturer, hög förvaltningspraxis/chefskap inom akademierna samt hög kvalitet- och utbildningsleverans.

Cleopatra Doumbia-Henry tog upp följande huvudutmaningar som näringen står inför; den snabba teknologiutvecklingen, integreringen av human factors, utnyttja ungdomens entusiasm för ombordjobb, användningen av simulatorer behovet av kvalificerade lärare, behovet av finansiella resurser, forskning och utbildning, feedback från näringen, samverkan inom akademierna, liksom behovet av samverkan inom politik, förvaltning och nyckelgrupper runt sjöfarten.

Under runda-bords-samtalen deltog alla konferensens 170 deltagare. Tre frågeställningar diskuterades. Ska den framtida utbildningen fortsatt vara bred och lång eller kortare, smalare och mer specialiserad? Är ökad e-learning och simulatorutbildning önskvärd? Utbildar vi till den framtida sjöfart vi kommer att se – eller hur måste utbildningen förändras?

Alla 22 bords anteckningar samlades in och anteckningarna kommer att skickas vidare till akademierna och t ex SARFs HR-kommitté för fortsatt handläggning. Världssjöfartens Dag 2015 blev därför inte bara ”en dag av prat”, utan en tydlig del i näringens samlade utvecklingsarbete.

Efter firandet, men innan middagsminglet var slut, talade också Anders Höfnell på Lloyd’s Register om den nya rapporten Global Marine Technology Trends 2030, en rapport som analyserar 18 olika teknologitrender med speciellt stor påverkan på sjöfarten, både den kommersiella och Försvarsmaktens. Denna starka teknologiutveckling kommer i sin tur får stor påverkan på framtidens maritima utbildningar och träning.

Tack alla som på olika sätt deltog under Världssjöfartens Dag!!

>> Se filmerna på samtliga talares, paneldiskussionen och redovisningen av runda-bords-samtalen
>> Läs hela Cleopatra Doumbia-Henrys tal
>> Se ppt-presentationerna från Världssjöfartens Dag
>> Se bilder

>> Se filmen om Lloyd’s Registers nya rapport Global Marine Technology Trends 2030
>> Se ppt-presentationen om trendrapporten
>> Läs hela rapporten Global Marine Technology Trends 2030

#WorldMaritimeDay2015

 

© Copyright 2008-2018. Maritimt Forum, Sweden. All rights reserved.
Dela gärna textmaterial från våra webbsidor men glöm inte att alltid ange källan.

 

Dela med dig: