1a0401

Våren är här! Sjöfartsverkets årliga översyn av farledssystemet är igång

Varje år, efter islossningen, gör Sjöfartsverket en översyn av farledssystemet för att kontrollera att de närmare 6 000 flytande sjösäkerhetsanordningarna i form av prickar och bojar är på plats och i gott skick. Arbetet är klart i Öresund och har startat i Vänern, Hanöbukten, Mälaren och i Stockholms södra skärgård meddelar Sjöfartsverket.

Följ Sjöfartsverkets våröversyn: http://www.sjofartsverket.se/sv/Sjofart/Farleder-och-underhall/Varutprickning/

Dela med dig: