Ny strategi för Sjöfartsverkets sjömansservice

Sjöfartsverket har tagit fram en ny strategi för sjömansservicen. Den ska framför allt finnas till för aktiva sjömän och serviceanläggningarna i Göteborg, Stockholm, Norrköping och Malmö kommer att behållas för att erbjuda motion och rekreation till besökande besättningar. Samtidigt utreder man möjligheten att erbjuda service till sjömän på fler platser framöver. Sjöfartsverkets nya strategi har arbetats fram efter en omfattande dialog med intressenterna och en enkät till de aktiva sjömännen om deras bild av hur verksamheten kan utvecklas.

Sjöfartsverkets kommer att fortsätta sitt målinriktade arbete med sjömansservicen och samarbetet med hamnar, rederier, kommuner och sjömanskyrkor för att kunna möjliggöra service på fler platser i landet än idag.

Läs mer på Sjöfartsverkets webbplats: http://news.cision.com/se/sjofartsverket/r/ny-strategi-for-sjofartsverkets-service-till-sjoman,c9551296

Dela med dig: