Fågelägg påverkas

IVL Svenska Miljöinstitutet rapporterar att hela 158 olika ämnen har hittats i fågelägg på öar i Norska Havet. Bland dessa finns fosfororganiska föreningar, klorerade paraffiner, kvicksilver och PCB, som alla är väl kända miljögifter sedan tidigare. Forskare har också upptäckt flera nya miljögifter i många av de undersökta äggen, bland annat nya flamskyddsmedel. Resultaten är oroande, för vad blir den sammanlagda effekten? Fågeläggen är insamlade långt från utsläppsplatser, vilket visar den stora spridning i luft och vatten, som miljögifterna har.

Läs mer: http://www.ivl.se/download/18.21d4e98614280ba6d9e5c60/1394636170282/milj%C3%B6gifter+i+sj%C3%B6f%C3%A5gel%C3%A4gg.pdf

Dela med dig: