1a0325-uecc-dual-fuel-liquefied-natural-gas-lng-pure-car-and-truck-carriers

UECC har beställt två nya dual-fuel fartyg

Biltransportrederiet UECC, som ägs av Walleniusrederierna och NYK, har beställt två nya dual-fuel fartyg som kommer att drivas av både gas, marindiesel och tjockolja. Fartygen kommer att byggas på NACKS varv i Kina och levereras år 2016. De kommer att lasta 3 800 bilar och ha isklass 1 A för trafik i bl a Östersjön. En 14 dagars rundresa i Östersjön kommer att kunna genomföras enbart med LNG. Nybyggena blir de första biltransportfartygen utrustade för LNG framdrift.

UECC opererar idag 23 PCTCs (Pure Car Truck Carriers) i europeisk närsjöfart.

 

Källa/bildkälla: www.uecc.com

 

Dela med dig: