Trvrapport150akt

Trafikverket vill bygga stambanor

Trafikverket rekommenderar nya stambanor i en rapport ”Nya stambanor mellan Stockholm – Göteborg/Malmö”. Rapporten är svaret på regeringsuppdraget från i januari om att ta fram ett fördjupat underlag.

Trafikverket vill fortsätta med den fysiska planeringen, fördjupa analysen av finansieringsmöjligheter med banavgifter och förhandla fram en samlad finansieringslösning. De önskar få ett uppdrag att analysera gods- och passagerarflöden, överflyttning av gods, nyttoeffekter etc. Kostnaden kan bli upp till 110 – 170 miljarder, men investeringen beräknas samtidigt få stor betydelse för regional utveckling och jobb.

Sjöfartsforum hoppas att Trafikverket i sitt analysarbete ser övergripande på transportflödena, på var och hur de bäst bör gå och ser kopplingen mellan land- och sjöflöden. Vi upprepar vårt mål om en svensk infrastrukturstrategi som säkerställer att all infrastruktur planeras för och används på mest optimalt sätt.

För mer information, se Trafikverkets rapport ”Nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg/Malmö”

 

Dela med dig: