1a0319smd-bnr200px

”Sjöfart och samhällsnytta” ett av sex seminariespår på Swedish Maritime Day den 8 april. Hög tid att anmäla sig.

Välkommen till en spännande dag om den maritima näringen och dess verksamheter. Swedish Maritime Day samlar näringens olika delar och belyser dess kompetens och utveckling. Sex seminariespår visar svenska styrkeområden och möjligheter inom: Marinteknik i utveckling, Sjöfart och samhällsnytta, Offshore i tillväxt, Hållbar bioteknik och smart sjömat, Maritim turism: Soft Adventure på export  och Havsförvaltning till nytta för alla.

Bland talarna i Sjöfartsspåret märks t ex  Björn Blomqvist, Rederi AB Eckerö, René Taudal Paulsen, Copenhagen Business School, Danmark, Hege Solbakken, Maritimt Forum, Norge, Bengt Olof Petersen, Lighthouse och  Magnus Kårestedt Göteborgs Hamn. Fokus ligger på rederi, näringsutveckling, och hamn och trafik.

Se hela Sjöfartsspåret nedan:

Sjöfart och Samhällsnytta (spår 2)
Moderatorer: Anna Hammargren, Sjöfartsforum och Irene Fällström Sveriges Redareförening

Kl. 13:00 Fokus rederi och maritim kompetens

Hur ser den svenska rederikartan ut och var finns spetskompetensen?
Irene Fällström, Kommunikationschef, Sveriges Redareförening

Svensk flagg i aktern – varför då och vad betyder det?
Björn Blomqvist, VD, Rederiaktiebolaget Eckerö

Vilken roll spelar forskningen för förnyelsen av sjöfarten?
Bengt-Olof Petersen, Föreståndare, Lighthouse

14:00 Paus

14:30 Fokus näringsutveckling

Global shipping in Nordic countries – var står svensk sjöfart i en nordisk jämförelse?
René Taudal Paulsen, Associated Professor, Copenhagen Business School, Danmark

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring
Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge

Vad betyder detta för oss?
En diskussion

15:30 Paus

16:00 Fokus Hamn, trafik och transportsystemet

Vart går godset – vilken betydelse får centrala hamnar?
Magnus Kårestedt vd, Göteborgs Hamn AB

Sjöfarten på Vänern – en sysselsättnings-, industri- och näringsfråga
Kent Folkesson (C), Kommunfullmäktige Lidköpings kommun

Sea Traffic Management – paradigmskifte för sjöfarten
Ulf Siwe, Projektkommunikatör, Stab forskning och Innovation, Sjöfartsverket


Gemensamt förmiddagsprogram

Under förmiddagen talar Ingela Bendrot, statssekreterare på Näringsdepartementets infrastrukturenhet och Isabella Lövin, Europaparlemantariker (mp) om nationell och europeisk maritim strategi och hur dessa kan stödja utveckling inom det maritima klustret. En expertpanel med bl a Anders Boman, Redareföreningen och Anders Larsson, Oresund DryDocks AB kommenterar. Besök Swedish Maritime Days webbplats och se det kompletta programmet.

Kvällen av slutas med en buffémiddag och underhållning med Göteborgs Improvisationsteater och Peter Harrysson.

Hur du anmäler dig? Klicka in här och anmäl dig direkt på webbplatsen.
Om det är några frågor om dagens olika pass får du gärna höra av dig.

 

Swedish Maritime Day är den enda mötesplatsen i Sverige som samlar intressenter från hela den maritima sektorn – näringsliv, forskning, offentliga institutioner, politiken och intresseorganisationer. En dag som ger både överblick och fördjupning inom havsmiljö och Sveriges samtliga maritima branscher. Förra årets konferens lockade fler än 500 deltagare.

Dela med dig: