140228-gp-artikel150px

Regeringen behöver utreda transportsystemet i sin helhet

Ett antal ostkusthamnars vd:ar gick i fredags ut med en debattartikel i GP. Det är glädjande att Sverige ska få en maritim strategi skriver de, men tempot och radikaliteten måste skruvas upp. Sjöfarten är det mest miljövänliga transportsättet, men ändå flyttar godset från vattenvägen till väg och järnväg.

Regeringen behöver tillsätta en utredning som ser till transportsystemet i sin helhet och prövar hur gods kan föras över till klimatvänliga trafikslag med ledig kapacitet. Sverige behöver en strategi för mer sjöfart, för industrin och jobben, för minskad trängsel på väg och järnväg och för miljömålen.

Läs mer http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2294823-lat-sjofarten-bidra-till-att-gora-sverige-klimatneutralt

Dela med dig: