1a0310

Lighthouse lanserar traineeprogram för nyutexaminerade skeppsbyggare

Lighthouse har i februari lanserat ett traineeprogram för nyutexaminerade skeppsbyggare / naval architecs. Satsningen samordnas av Lighthouse och olika aktörer i den svenska sjöfartsnäringen. Traineeprogrammet kommer att vara öppet för utexaminerade skeppsbyggare från Chalmers Tekniska Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan och antagning i form av anställning planeras påbörjas under 2014.

Läs mer här.

För mer information kontakta: Suzanne Green, Program Manager på traineeprogrammet på Lighthouse – Svensk MaritimeCompetence Centre, +46 31 772 36 73, Suzanne.green@chalmers.se

 

Dela med dig: