1a03312

Finsk sjöfartsstrategi på plats – ser sjöfartsklustret som en tillväxtfaktor för hela Finland

Finland har fått en ny sjöfartsstrategi som täcker 2014 – 2022. Enligt pressmeddelandet från Kommunikationsministeriet tar strategin sikte på effektiva transportkedjor som stöd för konkurrenskraften. Målet är att säkerställa att Finlands utrikeshandel och inrikes sjötrafik fungerar störningsfritt och nationalekonomiskt sett kostnadseffektivt samt att garantera landets internationella konkurrenskraft även vintertid. Strategin lägger fast att farledsavgifterna inte ska ”vara en större börda för sjötransporterna än för närvarande”.

Sjöfartsklustret är, säger strategin, en tillväxtfaktor för hela Finland. Avsikten är att Finland ska vara en föregångare inom vintersjöfart, miljöteknik och alternativa bränslen och ett land som exporterar spetskompetens inom dessa branscher. Finland ska vara en toppexpert på hav och is och det är viktigt att Finland i framtiden har kompetent personal för sjöfarten och sjöfartsklustret samt att sjöfartsnäringen är en välkänd och lockande bransch.

Östersjön ses som möjligheternas hav. Det ska vara ett tryggt och säkert hav känt för sitt rena badvatten, ett attraktivt alternativ för rekreation och turism och regionen ska erbjuda högklassiga sjötransporter till förmån för hela marknadsområdet. Den finska sjöfarten ska bygga på hållbara logistiska koncept och därigenom bli den ledande serviceproducenten i Östersjöområdet.

Den finska trafikministern säger att:
– Sjöfarten är oersättlig för den finska konkurrenskraften. Det är fint att vi nu har en övergripande vision av förestående utmaningar och att vi vet vad vi behöver göra för att klara oss i framtiden. Sjöfartsbranschen bjuder på många möjligheter till tillväxt; möjligheter som vi absolut måste utnyttja, konstaterar minister Kyllönen.

Dela med dig: