1a031001

CMP utvecklar hanteringen av järnvägsgods och volymerna i hamnen ökar

Copenhagen Malmö Port rationaliserar och effektiviserar hanteringen av järnvägsgods och har ingått samarbetsavtal med Katrineholm Rail Point AB. Samarbetet syftar till att ge kunderna helhetslösningar för transport och hantering av järnvägsgods för både nationell och internationell trafik.  Avtalet gäller både enhetsberett gods (gods som redan är lastat i t ex container) och vagnlasttrafik (järnvägsvagnar som lastas på spår t ex vid enskilda industrier).

Godsvolymerna i Malmö och Köpenhamn fortsatte att öka under 2013. Det totala tonnaget över kaj ökade med 2,3 procent från 14,1 miljoner ton 2012 till 14,4 2013. Ökningen återfinns främst inom torrbulk i både Malmö och Köpenhamn, samt inom RoRo-verksamheten.

Dela med dig: