Nbrev-100px

Vill du läsa vårt första nyhetsbrev för året?

Det handlar om vikten av en effektiv hamn som nod i transportkedjan, om att regeringen arbetar med att ta fram en maritim strategi (som vi så länge arbetat för) och om att vårt arbete nämns i Trafikutskottets betänkanden om både Sjöfartsfrågor och Kommunikationer. Det är ett bra bevis på att det går att få genomslag. I nyhetsbrevet finns också information om våra aktiviteter.

Läs nyhetsbrevet nr 1, 2014 eller ladda ner det som pdf.

 

Dela med dig: