Infrastrmin_mini

Regeringen föreslår stärkt sjöfartsstöd

Näringsdepartementet meddelar att regeringen föreslår stärkt sjöfartsstöd.
2013 presenterade regeringen en handlingsplan för att stärka den svenska sjöfartens konkurrenskraft och ett av förslagen är att regeringen vill utvidga sjöfartsstödet till att gälla fler typer av fartyg. Besked väntas nu från EU-kommissionen.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd säger i Näringsdepartements pressmeddelande: ”Vårt förslag handlar om att stärka den svenska sjöfartens internationella konkurrenskraft och skapa fler jobb på svenska fartyg”.

Den svenska regeringen har alltså sökt EU-kommissionens godkännande om att ändra den svenska förordning som idag styr vilka som kan få sjöfartsstöd. Idag gäller det för last- och passagerarfartyg, men nu vill regeringen ändra det till att också gälla forskningsfartyg, mätfartyg, bogserbåtar, kabelläggningsfartyg, servicefartyg till offshoreverksamhet, rörläggningsfartyg, kranfartyg och mudderverk.  Då dessa kategorier av fartyg kan vara utsatta för internationell konkurrens kan de också, om de är registrerade i andra EU-länders register vara berättigade till stöd i det landet. Utifrån detta vill den svenska regeringen jämna ut förutsättningarna för att stärka den svenska sjöfartens internationella konkurrenskraft och skapa fler arbeten på svenska fartyg.

Infrastrukturministern meddelar att allt är förberett från Sveriges sida för en snabb process och ett snart besked från kommissionen.

LäsMerVill du läsa mer? Se ”Regeringens Sjöfartspolitik” och rapporten ”Svensk sjöfartsnäring – Handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft som finns på Regeringskansliets webbplats.

 

Källa: Pressmeddelande, Näringsdepartementet 2014-02-06
Bildkälla: Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd. Foto: Jonas Forslind.

Dela med dig: