1140228

Ny strategi från EU Commissionen för att stödja utvecklingen av den maritima kustturismen i Europa

EU Commissionen presenterade den 20 februari en ny strategi för att stödja utvecklingen av den maritima kustturismen i Europa. Strategin kommer att diskuteras vid en stor konferens i Aten i mars.

Commissionen ser potentialen för en hållbar utveckling och för jobb. De lägger fram 14 ”EU-actions” för att hjälpa kustregionerna och näringslivet att tackla utmaningarna framåt. De föreslagna åtgärderna omfattar bl a ett närmare samarbete och bättre dialog mellan Europas kustturistnäringen, offentlig-privata partnerskap, stöd och utveckling till kompetens och innovation och  att främja ekoturism. Commissionen menar att medlemsstaterna, regionala myndigheter och industrin kommer att vara avgörande för utformningen och genomförandet av åtgärderna.

Trots sektorns obestridliga potential står den inför ett antal utmaningar, t ex, instabil efterfrågan, oftast enbart en högsäsongsnäring, brist på kunskap och innovation, och svårigheter att få tillgång finansiering. Åtgärderna i strategin ska hjälpa sektorn att övervinna hindren och skapa en miljö som kommer att locka till sig investeringar. Samtidigt hoppas man att åtgärderna ska leda till hållbara verksamheter, bevara natur- och kulturarv, betydande ekonomiska och miljömässiga fördelar och bidra till att göra sektorn mer konkurrenskraftig globalt.

Kust-och havsturism i Europa sysselsätter närmare 3,2 miljoner personer, vilket ger ett totalt € 183.000.000.000 i brutto mervärde för EU: s ekonomi, vilket motsvarar mer än en tredjedel av den maritima ekonomin bruttoprodukt. Turismen är en växande verksamhet: under 2013 nådde t ex antalet gästnätter en topp på 2,6 miljarder nätter i EU28, vilket är en ökning med 1,6 % från 2012.

Källa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-171_en.htm

Dela med dig: