Screenshot-2014-02-24-19.11.14

Näringsdepartementets arbete med en maritim strategi

Näringsdepartementet arbetar på en maritim strategi. Den 19 februari kallade Näringsdepartementet till ett öppet möte om arbetet med en maritim strategi. Fem s k handlingslinjer för det fortsatta arbetet presenterades utifrån tidigare  input från klustret.

Handlingslinjerna fokuserar främst på havsplanering och resurser från havet, men fyra av de fem handlingslinjerna kan även täcka sjöfarten och branschområdena runtomkring. Arbetet med strategin fortsätter.

Sjöfartsforum saknar den övergripande visionen och målbilden för den maritima näringen och en tydlighet kring hur den tidigare presenterade sjöfartsstrategin ska integreras och utvecklas i strategin.

Läs mer på http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/08/12/b274dc7c.pdf
Se även webbsändningen från mötet.
Ndept_film

 

Filmkälla: Näringsdepartementet, Riksdagen (webbplats)

Dela med dig: