Dsc04519_besk1-580x300

Frukostmöte i riksdagen: Den emissionsfria och hållbara sjöfarten – hur kan forskningen bidra?

Den 22 januari höll Riksdagens Maritima Nätverk årets första frukostmöte i Riksdagen. På agendan stod Den emissionsfria och hållbara sjöfarten – hur kan forskningen bidra? Talare var Monica Lundh, sjöingenjör, PhD, Chalmers och biträdande föreståndare på Lighthouse.

Monica höll en mycket intressant presentation, som följdes av en halvtimmes frågestund. Från Riksdagen deltog i stort sätt samtliga riksdagspartier, politiska handläggare och representanter från Sjöfartsforum och Redareföreningen.

DSC04520_b

 

 

 

Från vänster: Annelie Enochson, Trafikutskottet (kd), Monica Lundh, Chalmers och Lighthouse, Hans Rothenberg, Näringsutskottet (m) och Jessica Rosencrantz, Trafikutskottet (m).

Sjöfartens och akademins utmaningar
Monica Lundh tog sin utgångspunkt i sjöfartens utmaningar. Hon lyfte fram uppsatta mål – bl a Redareföreningens nollvision om en sjöfart utan negativ miljöpåverkan 2050 och pratade kring hur vi med forskningens och forskningsprojektens hjälp kan nå dem. Hon tydliggjorde olika svenska forskningsaktörer och deras områden, bl a KTH, SSPA, Linnéuniversitet och GU.

illFör akademin är utmaningen en bra s k tripple-helix-samverkan mellan näringsliv, stat och akademi och en god balans mellan grund- och tillämpad forskning, där den viktiga grundforskningen behöver en långsiktig finansieringsstrategi. Monica tydliggjorde kunskapstriangeln med de tre samverkande delarna forskning, innovation och utbildning, se bild. Hon menade också att det är dags att ta ett systemperspektiv på sjöfarten och arbeta över ämnesgränser.

Näringens satsning inom Zero Vision Tool och ett framtida nationellt Lighthouse 2.0
Monica lyfte också fram näringens satsning inom Zero Vision Tool och tankarna kring ett framtida nationellt Lighthouse 2.0, där inte bara Chalmers, utan även andra forskningsinstitutioner och universitet  är tänkta att ingå. Med Lighthouse 2.0 skulle Sverige kunna kraftsamla sjöfartsforskningen med syfte att nå uppsatta miljömål både på kort och lång sikt. En sådan konstruktion av Lighthouse skulle också kunna utgöra en plattform för kompetens och kommunikation kring forskningsfrågor. Diskussioner med berörda aktörer pågår.

Presentation avslutades med att Monica Lundh gladdes över ökade forskningsanslag och refererade till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd: – …”att just forskningen kopplat till sjöfart nu också får ett specifikt belopp anslaget till den. Nu säkrar vi upp att vi också kan jobba med forskning och utveckling på sjöfarten och här är Sverige fortsatt ledande!” Se webbsändningen (ca 19:30).

Läs Monica Lundhs presentation.

Bildkälla: Från vänster: Annelie Enochson, Trafikutskottet (kd), Monica Lundh, Chalmers och Lighthouse, Hans Rothenberg, Näringsutskottet (m) och Jessica Rosencrantz, Trafikutskottet (m).  Foto: Anna Risfelt Hammargren

Dela med dig: